07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert OK-TET

Koncert skupiny OK-TET z Horní Lhoty u Luhačovic

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostbojkovice.cz/

Adresa kostela: Husova

GPS: 49°2'21.934"N, 17°48'41.532"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jiří Doležel

Kostel svatého Vavřince  

Chrám sv. Vavřince je situován na vyvýšenině na severní straně města. Ke kostelu vede dvojí kamenné schodiště. Chrám byl postaven ve stylu pozdní renesance v letech 1651 – 1656 na popud světlovského pána Gabriela Serényiho podle návrhu Jana Křtitele Erny. Vlastní chrámový prostor působí velmi monumentálním dojmem a překvapuje smělostí své architektury. Délka celého chrámu činí 40 metrů, na loď připadá 27 m, na kněžiště 13 m. Loď je 13 m široká a ve výšce 18 m zaklenutá valenou klenbou. V čele kostela je oltář z různobarevného mramoru zhotovený r. 1896 brněnským sochařem Janem Tomolou. Na stěně za hlavním oltářem je umístěn hodnotný barokní obraz P. Marie od Josefa Pilze z roku 1743. Na levé straně je umístěn oltář sv. Josefa z 2. pol. 17. století s olejomalbou světce od mistra Josefa Zeleného z r. 1879. Nad oltářním obrazem stojí polychromovaná plastika P. Marie s Ježíškem. Na pravé straně je oltář sv. Vavřince z 2. pol. 17. století. Oltářní obraz umučení sv. Vavřince je od Jiřího Czernocha z roku 1660. Nad tímto obrazem je dřevěnná polychromovaná plastika sv. Vavřince. Na levé straně lodi se nachází význačný barokní obraz J. K. Handtkeho z roku 1760, znázorňující mučednickou smrt sv. Vavřince. Na vítězném oblouku jsou podobizny 4 evangelistů. Nástropní malby zhotovil r. 1901 mnichovský mistr Jiří Schmidt. Malba u vítězného oblouku představuje nanebevzetí P. Marie, malba uprostřed klenby znázorňuje moravsko-slezské patrony, kteří uctívají P. Marii. Malba blíže kůru zobrazuje Hradčany se skupinou českých světců. Uprostřed je sv. Václav. Poslední malba představuje krále Davida. Za zmínku stojí barokní varhany, které mají 15 rejstříků a 472 píšťal. Křtitelnice je z červeného slezského mramoru. Nad ní je kompozičně zajímavě řešené sousoší Křest Páně z roku 1718. Kolem chrámu se rozkládá hřbitov, který původně sahal jen po „Tetaurky“, které sloužily v minulosti jako obranné věže. Zvláštní hrobka byla postavena pro hraběnku Jindřišku Hauqwitzovou, která zemřela r. 1835. Z prostranství hřbitova se nám otevírá nádherný pohled na Bojkovice. Mše svaté ve všední dny: pondělí a pátek v 18.00 hodin, čtvrtek v 17.00 hodin. Mše svaté v neděli : 6.45 hod. a 9.30 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube