02.06.2023
NOC KOSTELŮ
Pražská Staroměstská radnice skrývá kapli

Pražská Staroměstská radnice skrývá kapli

4. 5. 2023 | Praha

Návštěvníci Noci kostelů 2023 mohou v Praze také letos zažít jedinečnou možnost. Otevírá se totiž kaple na Staroměstské radnici.

Je však možné návštěvu radnice projít také virtuálně na videu zde!

O jakou kapli jde?

Kaple Panny Marie je součástí nejstarších prostor Staroměstské radnice. V minulosti bývala dějištěm pravidelných bohoslužeb. Byly slouženy před každým zasedáním městské rady, vězňům v radničním vězení nebo odsouzencům na smrt, kteří odsud kráčeli na popraviště. Pořádaly se zde bohoslužby pro blaho panovníka, časté byly i pohřební obřady. Své tradiční místo tu měly i nedělní a sváteční mše.

Kaple byla založena záhy po vystavění radniční věže a roku 1381 poprvé vysvěcena. Jejím stavitelem byl Petr Parléř, významný umělec evropské vrcholné gotiky a architekt katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Typické pro dobu vzniku kaple a Parléřovu tvorbu jsou především maskarony ve formě groteskních lidských hlav, jež jsou osazeny v čelní části svatyně pod klenebními žebry. Ještě z konce 14. století pochází vstupní gotický portál s reliéfem dvou ledňáčků, které měl ve znaku český král Václav IV.

Interiéru vévodí trojkřídlý oltář. Byl navržen stavitelem Josefem Mockerem, který řídil úpravy radniční kaple v 80. letech 19. století. Na hlavním obraze je znázorněna Panna Marie s Ježíškem, boční obrazy zpodobňují dva české patrony — sv. Ludmilu a sv. Václava. V horní části oltáře najdeme sochu žehnajícího Krista, po jeho boku stojí sv. Petr a sv. Priscilla. Oltář byl velmi vážně poškozen útokem nacistů v květnu 1945. Jeho obnova proběhla až v roce 2018, kdy se dílo po více než 73 letech do kaple slavnostně vrátilo. Tehdy byla kaple také nově vysvěcena.

Zajímavou ozdobou radniční kaple jsou vitrážová okna. Jsou novodobá, nahradila historické vitráže z 19. století, které byly zničeny poslední den druhé světové války. Barevné ornamenty tvarem a uspořádáním připomínají zástup věřících. Výtvarný návrh výplní vypracoval v 70. letech 20. století Josef Jiřička.

Ve vitríně je vystaven model barokního mariánského sloupu, jenž byl v roce 1650 vztyčen na Staroměstském náměstí jako akt poděkování Panně Marii za ochranu Starého Města pražského při napadení švédskými vojsky v roce 1648. Socha Panny Marie, která sloup zdobila, byla považována za nejstarší barokní sochu na českém území.

V současnosti je kaple Panny Marie součástí prohlídkového okruhu Staroměstské radnice i místem příležitostných bohoslužeb nebo hudebních vystoupení. Je nemalou zajímavostí, že lze odsud nahlédnout i do mechanismu staroměstského orloje.

 

Veškeré zajímavosti o staroměstské radnici se dozvíte z oficiálního průvodce historickými interiéry (k zakoupení přímo ve staroměstské radnici nebo na e-shopu Prague City Tourism).


Další aktuality

Mons. Jan Graubner zahájí Noc kostelů v Praze

Mons. Jan Graubner zahájí Noc kostelů v Praze

31. 5. 2023 | Praha

Arcibiskup Jan Graubner požehná Noci kostelů 2. 6. u sv. Kajetána na Malé Straně v 17:45.

více …

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

23. 5. 2023 | ČR

Aplikace Noc kostelů je k dispozici pro uživatele systému Android a Apple iOS.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

22. 5. 2023 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na jubilejní 15. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 2. června 2023.

více …

Noc kostelů bude ve vězení

Noc kostelů bude ve vězení

20. 5. 2023 | Praha

Noc kostelů bude i letos také ve vězeňské kapli věznice Příbram-Bytíz. Nemůže být přístupná veřejnosti, ale program pro Bytíz bude bohatý.

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

17. 4. 2023 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1100 kostelů a modliteben.

Na jubilejní patnáctou Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

13. 4. 2023 | ČR

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, České republiky a do dalších zemí.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

více …

Význam motta Noci kostelů 2023

Význam motta Noci kostelů 2023

6. 4. 2023 | ČR

Motto Noci kostelů 2023 zní:

Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

více …

Praha v nové „brožuře“!

Praha v nové „brožuře“!

22. 3. 2023 | Praha

Tiskové materiály pro Prahu a Středočeský kraj na letošní Noc kostelů v nové podobě!

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

1. 2. 2023 | ČR

Přihlašování pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

28. 6. 2022 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 2. června 2023.

 

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube