07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc, biskupská kaple Narození Páně v arcibiskupském paláci

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Přijďte si zachránit srdce
Naučte se zachránit život a přijďte si vyzkoušet, jak oživit člověka se záchranářkou Marií Kosmályovou.
18:00 - 23:00
Biskupská kaple s komentářem
Komentované prohlídky kaple ve druhém patře. Délka prohlídky cca 20 minut. Poslední prohlídka začíná ve 22:40.
18:00 - 23:00
Podívat se na Filmanu
Sestřih videorozhovorů se zajímavými lidmi (celebritami, kněžími, sestrami atd.) Čekárna turistického informačního centra (vedle vrátnice).
18:00 - 23:00
Výstava fotografií s expozicí srdce
Prezentace vybraných fotografií, které nám jejich autoři zaslali do soutěže s Nocí kostelů. Mini výstavka srdce. Návštěvníci nahlédnou mini výstavku o srdci se sádrovým modelem od Bohumila Teplého (1932-2020).

Informace o kostele

Kaple Narození Páně patří k nejstarším dochovaným prostorám v Arcibiskupském paláci.

Nad hlavním oltářem visel původně obraz Panny Marie v růžích, později sem byl umístěn obraz Svaté rodiny, známá Madona s rouškou od Sebastiana del Piomba. Dnes je nad oltářem zavěšena kopie známého římského obrazu od malíře Carla Dolciho (1616–1686) představující Pannu Marii sklánějící se nad Ježíškem.

Naposledy byla kaple důkladně opravena za kardinála Bedřicha Fürstenberga roku 1861, kdy byly stěny kaple obloženy okrovým umělým mramorem.

Vedle každodenní liturgie se v kapli v minulosti konala svěcení pomocných biskupů, křty a sňatky příbuzných biskupů.

V letech 1950–1961 tuto kapli využíval arcibiskup Karel Josef Matocha, který byl v residenci dlouhých jedenáct let nezákonně internován komunistickým režimem a nepřetržitě střežen Státní bezpečností.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube