07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hodslavice, kostel ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:05 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Otevření kostela pro veřejnost
Zamyšlení, prohlídka kostela, rozhovory
18:00 - 18:30
Spirituály a jiné písně
Koncert
18:30 - 19:15
Cimbálová muzika ZUŠNJ
Děti hrají dětem, mládeži i dospělým - pod vedením Marka Čípa
19:15 - 20:00
Letopisy Narnie - Lev, čarodejnice a skříň
Děti v hlavích rolích kouzelného příběhu
20:00 - 20:45
Ženy z Trojmezí
Folklórní písně z Hostýnských vrchů, Valašska a okolí Kelče
20:45 - 21:30
Violončelovo flétnové okouzlení
Zamyšlení s Komenským a Husem prokládané hudbou
21:30 - 22:00
Společné zpívání písní
22:00 - 22:05
Závěrečná modlitba - zakončení večera

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Nejlepší spojení je osobním automobilem či autobusovou dopravou. Vlakem je možno vystoupit v Hostašovicích, kde navazuje autobusová linka.

Základní kámen našeho kostela byl položen na den Petra a Pavla, 29. června 1813.Jeho stavba trvala šest let. Sbor byl v té době velice chudý a prostředky na stavbu získával velice těžce. Kostel byl postaven s malými okny, bez věže a bez zvonů. Musel být umístěn na vzdáleném místě od hlavní cesty a s vchodem do pole. Tak to udávaly toleranční předpisy. Teprve 14. července 1851 byl položen základní kámen věže kostela. Od té doby prošel kostel mnoha opravami a úpravami. Ta poslední, generální, probíhala od 1.4.2018. Opravený kostel byl slavnostně znovuotevřen na Květnou neděli 14. dubna 2019. Dominantou kostela je barevné okno, znázorňující Pána Ježíše jako dobrého Pastýře (podle Žalmu 23.).Za zmínku jistě stojí i to, že např. na místě původního starého barokního oltáře dnes stojí moderní stůl Páně...

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube