10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hodslavice, kostel ČCE

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 21:30
Otevření kostela
úvod, čtení žalmu 42, zpěv společné písně
18:15 - 19:15
Koncert Sboru SLU v Opavě
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity má ve svém repertoáru více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost.
19:00 - 19:15
Pozdrav Arcibiskupa vídeňského k Noci kostelů
19:15 - 20:00
Malý princ - dětské představení
20:00 - 20:30
Vystoupení dětí a mládeže na hudební nástroje
20:30 - 21:30
An die Freude, Fr. Schiller, Óda na radost, Společné zpívání

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Nejlepší spojení je osobním automobilem či autobusovou dopravou. Vlakem je možno vystoupit v Hostašovicích, kde navazuje autobusová linka.

Základní kámen našeho kostela byl položen na den Petra a Pavla, 29. června 1813.Jeho stavba trvala šest let. Sbor byl v té době velice chudý a prostředky na stavbu získával velice těžce. Kostel byl postaven s malými okny, bez věže a bez zvonů. Musel být umístěn na vzdáleném místě od hlavní cesty a s vchodem do pole. Tak to udávaly toleranční předpisy. Teprve 14. července 1851 byl položen základní kámen věže kostela. Od té doby prošel kostel mnoha opravami a úpravami. Ta poslední, generální, probíhala od 1.4.2018. Opravený kostel byl slavnostně znovuotevřen na Květnou neděli 14. dubna 2019. Dominantou kostela je barevné okno, znázorňující Pána Ježíše jako dobrého Pastýře (podle Žalmu 23.).Za zmínku jistě stojí i to, že např. na místě původního starého barokního oltáře dnes stojí moderní stůl Páně...

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube