07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Moravská Třebová, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Mše svatá
18:30 - 19:00
Návštěva kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v 18:30 a 20:00
prohlídka s komentářem v kapli v Domově pro seniory, varhanní koncert se zpěvy
19:00 - 19:15
Hudební vystoupení dětí
vystoupení na flétny dětí ze třídy pana učitele Jarůška (3.B) - v kapli Svatého Petra v okovech v kostele Svahého Josefa varhanní improvizace
19:30 - 20:00
Komentovaná prohlídka v Kostele svatého Josefa v 19:30 a 21:00
historie i současnost klášterního kostela ve správě Menších bratří františkánů OFM
20:30 - 21:00
Koncert hudebního sboru Fermata 20:30 a 21:30
22:00 - 22:30
Závěrečná modlitba za město
Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmoravskatrebova.cz/

Adresa kostela: Svitavská

GPS: 49°45'27.075"N, 16°39'34.625"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Šmerdová

Kostel sv. Josefa se nachází západně od historického centra a je součástí kláštera bratří františkánů.

Roku 1683 byl položen základní kámen kostela, r. 1689 byl kostel dostavěn za podpory lichtenštejnské vrchnosti. Kostel byl slavnostně vysvěcen 1.8.1689, v den před slavností Porciunkule, olomouckým arcibiskupem Fr. Braidem a zasvěcen sv. Josefovi. Budova kláštera byla dokončena o 6 let později, r. 1695, a o dalších 16 let později, r. 1711, byla přistavěna kaple sv. Petra v okovech.

Kostel je postaven v barokním slohu a je jednoduše vyzdoben sochami, obrazy a dřevěnými oltáři.  

   

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube