07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Svitavy, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 19:50 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:50
Ticho, modlitba, rozjímání
Kostel bude otevřen k tiché prohlídce, k modlitbě, ztišení, rozjímání... bude oázou klidu a pokoje.
18:30 - 18:55
Varhany
Prohlídka a výklad u nejstarších svitavských varhan. Zjistíte, čím je tento nástroj unikátní..

Celovečerní program:

Putování za srdcaři
Neseďte doma a vyražte poznat srdcaře a nebo alespoň jejich díla. Zveme vás k pouti po kostelích a modlitebnách.
Noc kostelů v ostatních svitavských kostelích a kaplích
Neseďte doma a vyražte se projít a navštívit ostatní místa ve Svitavách nebo okolí. ;-)

Informace o kostele

WWW: http://farnost-svitavy.cz/

GPS: 49°45'21.54"N, 16°28'30.80"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Rus

Návaznost na dopravu:

Svitavský kostel sv. Jiljí se nachází na svitavském hřbitově.

 

Kostel sv. Jiljí je nejstarším svitavským kostelem. Leží na svitavském hřbitově a kdysi býval kostelem farním.

Historie kostela

Kostel byl s velkou pravděpodobností založen litomyšlskými premontstráty někdy během 12.století. Jednalo se zřejmě o jednoduchou a jednolodní stavbu, snad se dvěma křížově umístěnými kaplemi. V 16. století byla před kostel postavena hranolová věž, která má dnes barokní podobu a byla později spojena s kostelem. Kostel byl těžce postižen za husitských válek a za války třicetileté, takže byl v letech 1679 – 89 přestavěn a v roce 1689 znovuvysvěcen. V roce 1726 byla přistavěna sakristie.

Zatím poslední rozsáhlá oprava (exteriéru) proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století. Obraz na hlavním oltáři zabrazuje setkání sv. Jiljí s králem Vambou. Byl namalován svitavským malířem Ludwigem Gesslerem v roce 1737. Nad ním je obraz Panny Marie. Oltář ještě doplňují sochy apoštolů Petra a Pavla a archanděla Michaela v boji se satanem.

Severně od presbytáře se nachází nádherná kaple Panny Marie Bolestné či kaple mrtvých, kterou nechal zřídit olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna. V jižní lodi – naproti – je umístěn obraz sv. Mikuláše. V kostele se nachází několik hrobek, v sakristii pod dlážděním kněžská, v dušičkové kapli má hrobku rodina svitavského primátora Georga Schwarze a hned za ní v lodi rodina primátora Zehenmarcka, v jižní lodi rodina primátora Benedikta Zeiske.

Ve vchodu do kostela je sousoší Krista mezi biřici, které se původně nacházelo v postranní venkovní kapli kostela na náměstí. Vpravo od kostela se nachází kostnice ze 17. století, na hřbitovní zdi před kostelem starobylý náhrobek Gregoria Palmy spojený s romantickou pověstí. Kostelní zvony padly za oběť válečným rekvizicím.

Přítmí kostela působí romanticky a tajemně, což ostatně při Noci kostelů budete moci posoudit sami. Ke kostelu se váže i několik příběhů, ale ty si snad necháme až na samotnou Noc kostelů, co myslíte?

Mše svaté: Pravidelné mše bývají v kostele v letním období - každé úterý v 18hod; dále pak o pouti a o dušičkách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube