07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 18:45
Co je v kostele?
Komentovaná prohlídka
19:30 - 19:45
Co je v kostele?
20:30 - 20:45
Co je v kostele?
Komentovaná prohlídka
21:30 - 21:45
Co je v kostele?
Komentovaná prohlídka

Celovečerní program:

Rozezni zvon
Bude možnost vyzkoušet si zvonění na zvon.
Napiš prosbu za ...
Návštěvníci mohou napsat na papír svou přímluvu nebo prosbu a vhodit ji do připravené nádoby. Ty pak budou postupně čteny při bohoslužbách v následujících dnech a jejich účastníci se za ně budou modlit.
Dětský koutek
Bible aneb knihovna dobrodružných příběhů -zajímavosti, doplňovačky a kvízy ze světa Bible.
Zapal svíci za ….
... někoho, koho máte rádi, přejete mu něco dobrého nebo jste od něj odloučeni a myslíte na něj...
Prohlídka varhan
Odnes si verš z Bible
Možnost vybrat si verš z Bible, opsat si ho a odnést domů.

Informace o kostele

WWW: https://www.salesianiteplice.cz/farnost/

Adresa kostela: U Červeného kostela

GPS: 50° 39' 5.432" N, 13° 50' 23.968" E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Radomír KUCHAŘ

Historie takzvaného Červeného kostela je bytostně spjata s dějinami Trnovan. Ty se na konci devatenáctého století staly střediskem průmyslu a za prací se sem začalo stěhovat stále více nových obyvatel. V roce 1900 jejich počet přesáhl 12 000, v obci se konaly pravidelné trhy a s Teplicemi a Dubím ji spojovala tramvajová linka. Od roku 1905 obec zdobil luteránský Kristův kostel, zvaný Zelený. K povýšení na město ale Trnovanům chyběl ještě kostel katolický. Spolek pro stavbu kostela vznikl už v roce 1895. Díky darům věřících mohla být koncem roku 1907 konečně zahájena stavba, která si vyžádala přeložení koryta potoka Bystřice; ten dodnes teče pod povrchem přilehlého parku. Trojlodní bazilika v novogotickém stylu, s věží vysokou 47 metrů, vznikala rukama převážně místních řemeslníků podle návrhu teplického stavitele Jirsche. Už 24. října 1909 byl dokončený kostel vysvěcen. Interiér kostela přežil mnohé dějinné bouře a zůstal památkou na tehdejší obyvatele Trnovan. Vybavení je převážně neogotické, ale v kostele se nacházejí i dva oltáře přenesené ze svatostánků, které trnovanským sloužily před výstavbou kostela. Pravý boční oltář byl do kostela přenesen z kapličky sv. Rocha, ta stávala v přilehlém parku. V kapli sv. Kříže se nachází původní oltář z dívčí školy. V levé lodi najdeme oltář s obrazem Madony jako ochránkyně Trnovan ve stylu beuronské umělecké školy. Nástěnné malby v interiéru zhotovil ve třicátých letech podle vlastních návrhů malíř Alfred Böhm. Pětice zvonů, z nichž jeden svolává věřící k bohoslužbě a jeden slouží jako umíráček, byla v roce 1911 ulita v nedalekém Chomutově. Ačkoli správný název kostela zní „Nejsvětějšího srdce Páně“, přezdívá se mu Červený pro barvu keramických obkladaček. Jeho okolí se za posledních sto let značně změnilo a město Trnovany bylo sloučeno s Teplicemi, chrám si ale udržel své postavení jedné z dominant Masarykovy třídy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube