07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Opočno, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

V Opočně můžete najít dva kostely pod správou římskokatolické církve. Jeden se nachází na Trčkově náměstí a je zasvěcen Nejsvětější Trojici a druhý, zasvěcený Narození Páně, na náměstí Kupkově. Děkanský chrám Nejsvětější Trojice Nynější podoba chrámu je z r. 1567, kdy Vilém Trčka z Lípy dal přestavět původní zámeckou kapli sv. Ondřeje. Tato kaple byla o dva páry sloupů kratší, měla vysoká gotická okna. Okna byla zkrácena a rozšířena do dnešní podoby a do hotového kostela byly vestavěny renesanční ozdobné galerie na tzv. jónských sloupech. Tyto galerie jsou jedinečným zjevem renesančního slohu v kostelních stavbách v krajinách na sever od Itálie a činí tento chrám spolu s gotickou klenbou a krásným pískovcovým žebrovím na klenbě památkou první třídy. Každá hlavice sloupů galerie má jiný ornament výzdoby, také na galeriích se střídají krásně propracované symbolické ozdoby. V r. 1716 dal Jeroným Colloredo přestavět do nynější podoby presbytář (kněžiště) a byl postaven štít chrámu s věžemi podle návrhu italského stavitele Alliprandiho. Věže mají tu zvláštnost, že jsou postaveny šikmo ke štítu. Jeroným Colloredo dal také postavit hlavní oltář, který je z dovezeného veronského mramoru, z téhož mramoru je mřížka a spodek křtitelnice. Svatostánek oltáře je zdoben mozaikou z polodrahokamů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube