24.05.19
NOC KOSTELŮ

Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 23:45
Brány zahrady dokořán
možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem
18:00 - 19:00
Hudbou Bohu blíž
Vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská
19:00 - 19:30
Na skok do historie
moderovaná prohlídka kostela
19:30 - 20:00
Komorní orchestr
vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová
20:15 - 20:45
Cantemus
vystoupení ženského komorního sboru CANTEMUS
21:00 - 21:30
Liturgický letokruh
stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku v provedení souboru I Dilettanti, pod vedením Čeňka Svobody
21:30 - 22:30
Krása varhan
Varhanní koncert a výklad o varhanách.
22:30 - 23:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentová prohlídka kostela proložená historickými duch. písněmi za doprovodu "Tromba marina"

Informace o kostele

WWW: http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: 50°46'15.631" N, 15°3'10.225" E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Bernadeta Bednaříková OSF

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína.
Kostel Nalezení svatého Kříže se nachází přímo v centru města Liberce na Malém náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
MHD: bus č. 12, 23, 36 zastávka Malé náměstí.

Původní Křížový kostel vznikl jako malý hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže v roce 1696 na nově zřízeném městském hřbitově.

Nová etapa pro Křížový kostel začala příchodem libereckého děkana Antona Kopsche. V roce 1744 započala tradice průvodů a poutí do tohoto kostelíka. Roku 1753 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Nalezení svatého Kříže v dnešní podobě. Stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Stavební materiál dal zdarma kníže Filip Gallas, vnitřní vybavení nechali zhotovit na své náklady cech soukeníků, rodina hraběte Gallase a další dárci, mezi nimiž se velkou měrou podílel i pan děkan Kopsch.

Významnou památkou je dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506, která pochází z Londýna a přežila v úkrytu tamější náboženské bouře, dále hodiny, které věnoval děkan Kopsch a které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí i fresky ve třech chrámových klenbách, jež znázorňují dějiny Nalezení svatého Kříže.

Významnou památkou je i tzv. Kopschova knihovna, která byla vůbec první veřejnou knihovnou v Liberci.

Nádherná jsou také chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892.

V zahradě kostela se nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719, který zdobil původně Sokolovské náměstí a je nejstarším stavitelským dílem ve městě.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube