07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Nový Jičín, sborový dům ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Koncert skupiny S.R.O.
Repertoár skupiny S.R.O. na pomezí folku a country ovlivňuje křesťanská orientace všech členů skupiny - písním tedy nechybí ani duchovní náboj.
19:30 - 20:00
Biblické ilustrace
Zahájení výstavy Biblických ilustrací paní Marie Plotěné.
20:15 - 20:45
Koncert KOS Nový Jičín
Koncert komorního smíšeného sboru KOS Nový Jičín.
21:00 - 21:30
Večer vděčnosti
Modlitby známých osobností v prostoru před kaplí sv. Kříže v Janáčkových sadech.

Celovečerní program:

Celovečerní program
Výstava Biblických ilustrací Marie Plotěné (dostupné mezi koncerty), prezentace fotografií ze života sboru v minulých letech, občerstvení, hry a posezení na zahradě, opékání a tvoření pro děti.

Informace o kostele

WWW: http://www.novy-jicin.evangnet.cz

Adresa kostela: Janáčkovy sady 1

GPS: 49°35'26.905"N, 18°0'41.606"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Prejda

O vznik modlitebny se zasloužil výbor tehdejší Německo-české kazatelské stanice, založené v březnu 1900 staršovstvem Hodslavického sboru. Ten se již od počátku staral o zajištění větší místnosti nebo staršího domu jako fary a modlitebny, neboť shromáždění probíhala v bytě mladého teologa, vikáře F. Wehrenfenniga v tehdejší Laudonově ulici číslo 8 (dnes 28. října). Započalo se tedy se sbírkami po rodinách i okolních českých i německých sborech. Po nashromáždění dostatečného množství financí byl zakoupen pozemek, vypracován projekt a v r. 1907 započala stavební činnost. 5. července 1908 byla modlitebna otevřena za veliké účasti věřících obou národností. Tím vznikl samostatný farní sbor Evangeliské cíkve a.v. Pro členy německé i české národnosti v Novém Jičíně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube