10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Nový Jičín, sborový dům ČCE

Program Noci kostelů 10. června 2022

Celovečerní program:

POSEZENÍ NA ZAHRADĚ - Celovečerní program
Soutěže a hry nejen pro děti, ping-pong, výstava obrázků, grilování... Děkujeme, že dodržujete preventivní hygienická opatření.

Informace o kostele

WWW: http://www.novy-jicin.evangnet.cz

Adresa kostela: Janáčkovy sady 1

GPS: 49°35'26.905"N, 18°0'41.606"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Prejda

O vznik modlitebny se zasloužil výbor tehdejší Německo-české kazatelské stanice, založené v březnu 1900 staršovstvem Hodslavického sboru. Ten se již od počátku staral o zajištění větší místnosti nebo staršího domu jako fary a modlitebny, neboť shromáždění probíhala v bytě mladého teologa, vikáře F. Wehrenfenniga v tehdejší Laudonově ulici číslo 8 (dnes 28. října). Započalo se tedy se sbírkami po rodinách i okolních českých i německých sborech. Po nashromáždění dostatečného množství financí byl zakoupen pozemek, vypracován projekt a v r. 1907 započala stavební činnost. 5. července 1908 byla modlitebna otevřena za veliké účasti věřících obou národností. Tím vznikl samostatný farní sbor Evangeliské cíkve a.v. Pro členy německé i české národnosti v Novém Jičíně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube