24.05.19
NOC KOSTELŮ

Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://[email protected]

Adresa kostela: Ještědská

GPS: 50°44'29.22"N, 15°1'15.256"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Zdeněk Skalický

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu Sv. Bonifáce v Liberci Hanychově je možné se dopravit MHD a to tramvají č.3 směr Horní Hanychov a vystoupit na zastávce Hanychov kostel. Nebo autem jet podle kolejí směr Ještěd.

Jedná se významnou církevní stavbu a dominantu Liberci v celoročně navštěvované oblasti pod Ještedem. Kostel v pseudorománském slohu s postranní věží vysokou 33,5 m byl postaven s velkými obtížemi během 1. světové války v letech 1915-1919 německými obyvateli, protože tato oblast Liberce byla obývána Němci. Kostel vysvětil 14.září 1919 litoměřický biskup Josef Gros. Po  odsunu původních německých obyvatel  po II. světové válce v roce 1945 začal kostel chátrat. jeden čas se dokonce uvažovalo o jeho zboření, ke kterému nakonec nedošlo. Je to jediný kostel tohoto hlavního německého patrona v ČR (pro Němce patron jako pro Čechy SV. Václav). Dokladem německé výstavby jsou nápisy na okenních vitrážích a oltářích, které dokládají tuto historii. Dalším dsokladem z této doby jsou také písemné materiály z dob přípravy stavby, během stavby a otom dále až do roku 1938. Samotná stavba je historickým dokladem staveb německých obyvatel na našem území na počátku minulého století.

Program:

Vážení přátelé, v pátek 24. 5. od 17 hodin se kostel sv. Bonifáce v Liberci Hanychově po desáté připojí k letošní noci kostelů pořádané     v České republice. Kostel bude otevřen od 17 do 23 hodin.

Mimo doby koncertu až do setmění bude možno navštívit kostelní věž. Ve věži bude pro zájemce ochutnávka mešního vína.

V kostele můžete shlédnout Výstavu nápisů vitráží oken kostela s českým překladem Blahoslavenství, Výstavu 10 let varhan v kostele. Bude zde probíhat soutěž pro děti i dospělé ve znalosti Libereckých kostelů. Je možné obdržet pamětní razítko kostela do Poutnického průkazu. Příchozí mohou také vložit své napsané prosby do určené schránky. Za tyto prosby pak budeme prosit při mších.

Program:

 

17:00 - Zahájení Noci kostelů vyzváněním kostelních zvonů

17:05 - Do setmění možnost výstupu na kostelní věž                    (mimo dobu koncertu)

17:30 -Ve věži Vernisáž výstavy obrazů liberecké výtvarnice Ilony Chválové

 

19:00 – Koncert libereckého pěveckého sboru „A my taky“               pod vedením Kristýny Műllerové

 

21:00 – Varhanní skladby pro návštěvníky zahraje Jiří Svatoš

 

Možnost výkladu o historii kostela pro zájemce

22:30 – Noční modlitba růžence

 23:00 -  Zakončení Noci kostelů

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube