10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:55 - 17:00
Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
17:00 - 19:00
Stvoření kolem nás - venkovní program pro rodiny s dětmi
Prožitkové aktivity - venkovní program pro rodiče s dětmi, při vhodném počasí. ev. možnost opékání vlastních špekáčků. Tvořivá dílnička - ovečky či přáníčka v předsálí kostela.
17:15 - 20:00
Vyhlídka z věže kostela, prohlídka původních artefaktů kostela
Pro fyzicky zdatné jedince, výstup na věž na vlastní nebezpečí, pouze do setmění. Prohlídky ve skupině max. 8 lidí + průvodce
18:00 - 18:30
Výklad o historii kostela
19:00 - 20:00
Koncert žáků ZUŠ pod vedením I. Kurfiřtové, doprovod E. Dvořáková
Klasická duchovní hudba
21:30 - 22:00
Prezentace františkánské komunity ( spirituality )
22:00 - 23:00
Budu zpívat a chválit Ho... chvály - písně s kytarou, prolínané modlitbou
Chválové písně s modlitbou - nejen za všechny návštěvníky, kteří dají svou prosbu do košíčku v kostele po celou dobu Noci kostelů
23:00 - 23:30
Požehnání o. Dominika Valera pro nás a naše domovy
Každý si může zapálit i svíčku za svoje blízké, bude zdarma k dispozici

Celovečerní program:

Po celou dobu programu
Poutnický pas + razítko, zápalky s logem Noci kostelů, pro děti kvarteto, k dispozici literatura od nakladatelství A.M.I.M.S. , růžence , tradiční pohoštění. Dobrovolný příspěvek bude odevzdán na sbírku na rekonstrukci varhan v rochlickém kostele

Informace o kostele

WWW: https://rochlice.cz/, https://kostel-hanychov.webnode.cz/akce-v-kostele/

Adresa kostela: Ještědská

GPS: 50°44'29.22"N, 15°1'15.256"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Zatloukalová

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu Sv. Bonifáce v Liberci Hanychově je možné se dopravit MHD a to tramvají č.3 směr Horní Hanychov a vystoupit na zastávce Hanychov kostel. Nebo autem jet podle kolejí směr Ještěd.

Jedná se významnou církevní stavbu a dominantu Liberci v celoročně navštěvované oblasti pod Ještedem. Kostel v pseudorománském slohu s postranní věží vysokou 33,5 m byl postaven s velkými obtížemi během 1. světové války v letech 1915-1919 německými obyvateli, protože tato oblast Liberce byla obývána Němci. Kostel vysvětil 14.září 1919 litoměřický biskup Josef Gros. Po  odsunu původních německých obyvatel  po II. světové válce v roce 1945 začal kostel chátrat. jeden čas se dokonce uvažovalo o jeho zboření, ke kterému nakonec nedošlo. Je to jediný kostel tohoto hlavního německého patrona v ČR (pro Němce patron jako pro Čechy SV. Václav). Dokladem německé výstavby jsou nápisy na okenních vitrážích a oltářích, které dokládají tuto historii. Dalším dsokladem z této doby jsou také písemné materiály z dob přípravy stavby, během stavby a otom dále až do roku 1938. Samotná stavba je historickým dokladem staveb německých obyvatel na našem území na počátku minulého století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube