07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.dekanstvimh.cz

GPS: 50°33'35.406"N, 15°6'18.468"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Návaznost na dopravu:

Na rychlostní silnici R10 sjezd Březina nebo Příšovice, dále po silnici č. 610 na Doubravu, silnice č. 279, dále na Žďár a odbočka na Všeň. V samotné Všeni u obecního úřadu odbočit do kopce ke kostelu.

Možnost parkování: velké parkoviště vedle obecního úřadu nebo malé parkoviště pod hřbitovem a kostelem.

První křesťanský stánek nahradili zde Markvarticové - páni ze Všeně - na počátku 14. století novým gotickým kostelem, jehož sakristie a velkolepý presbytář se i po rozsáhlých přestavbách za Jaroslava z Vartmberka v r. 1595 a za Rohanů po požáru z r. 1832 zachovaly dosud, kdy jsou součástí stávající trojlodní novogotické dominanty středního pojizeří a Českého ráje.

V letech 2001-2002 byla provedena vnější obnova z daru mecenáše Bohuslava Jana Horáčka. Dne 4. května 2002 dílo požehnal arcibiskup Karel Otčenášek. Současně požehnal též prapor a znak obce (z roku 1993) a Pomník milénia (z roku 2000).

Kostel, který slouží především svému posvátnému účelu, je i vyhledávanou hudební síní.

Celý kostel obklopuje obecní hřbitov. Práh kostela se nachází ve výšce 286,68 m.n.m. a od prahu až ke špičce věže je to přesných 36,4 m.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube