10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bravantice, kostel sv. Valentina

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů
18:05 - 19:00
Mše svatá s komentářem
V komentáři si přiblížíme význam a symboliku jednotlivých částí mše svaté. Úmysl: za poutníky a účastníky Noci kostelů; Celebruje: P. Mgr. Pawel Kukiola - správce zdejší farnosti ex curendo
19:00 - 19:45
Koncert pěveckého sboru ze Spálova pod vedením p. Emilie Šůstkové
Pěvecký sbor od sv. Jakuba ve Spálově
19:45 - 20:00
Kytarový koncert Štěpána Melucha
Štěpán Meluch je žákem sekundy GMK Bílovec. Hru na kytaru studuje na SZUŠ Musicale ve Studénce u paní učitelky Kateřiny Lubojacké.
20:00 - 20:30
Skautské překvápko
Skauti si pro Vás připravili program o patronu našeho kostela sv. Valentinovi.
20:30 - 21:00
Do kostela za zvony z roku 1632 a 1691 - bezbariérový přístup
Noční prohlídka kostela, přineste si s sebou zvoneček. Jedinečná příležitost prohlédnout si zvony z let 1632 a 1691 snesené do lodi kostela.
21:00 - 22:00
Doznívání
Možnost individuálně navštívit prostor chrámu k prohlídce, modlitbě, ztišení ......

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-bravantice.cz

GPS: 49°45'27.576"N, 18°4'58.943"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Šustková

Kostel sv. Valentina

Podle dokumentu uloženého v archivu olomoucké kapituly, ve kterém se uvádí, že se dne 15. 6. 1440 v Bílovci ujímá kněžské služby bravantický farář Hieronymus, lze usuzovat, že zde kdysi stával dřevěný kostel, který byl patrně v roce 1622 vypálen.

Nejpozději v roce 1632 byla dokončena stavba nového kostela, který nechal postavit Mikuláš Rohr z Kamene. Ten také věnoval kostelu zvon sv. Valentin, který v roce 1893 praskl a již nemá čistý zvuk. Podle tradice byl kostel kdysi zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři oltáře, z nichž jeden byl zasvěcen svatému Valentinovi. Kdy došlo ke změně titulatury není známo. V roce 1779 byla stavba na náklady majitele panství Jindřicha svobodného pána z Berečka kopulovitě zaklenuta. Varhany z roku 1924 vyrobila firma Rieger z Krnova.

Ve věži kostela jsou umístěny dva zvony. Starší z roku 1632 ulil Johann Knauf z Opavy, mladší z nich sem  doputoval v roce 1691 z dílny Pauluse Reimera v Olomouci a byl pořízen na náklady obce Bravantice.

Starý hřbitov obklopující kostel sv. Valentina je od roku 1877 v majetku obce a v jeho areálu se pohřbívalo do 60. let minulého století. Významnými památkami, které zde zůstaly zachovány, jsou barokní náhrobek Aloisie Sofie, svobodné paní Kottulinsky von Kottulin a pomník obětem první světové války zhotovený akademickým sochařem Engelbertem Kapsem v r. 1923.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube