28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 28. května 2021

20:00 - 22:00
Varhany, jak je neznáte.
prohlídka kůru a varhan, varhanní koncert, zajímavosti o konstrukci a výrobě královského nástroje, představení projektu stavby nových varhan www.varhanyprokrpole.cz

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.28"N, 16°35'46.68"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 03.05.2021)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 ve školním roce, každý týden
St
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
18:30 ve školním roce, každý týden
So
16:00 ve školním roce, každý týden, s nedělní platností

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, která byla v 2. polovině 18. století oděna do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurována série 12 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování bočních oltářů a zateplení oken nad nimi. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube