10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Mše sv.
18:00 - 23:00
Výstava v ambitu
19:00 - 19:20
Koncert ženského sboru (pod vedením Míly Vítkové)
19:00 - 21:00
Dětská dílna - tvoříme z korálků s časopisem Nezbeda
V Pasovské kapli tvoříme s dětmi a pro děti nejen s korálků.
19:00 - 23:00
Otevřený kostel - prohlídky
Průběžné prohlídky kostela(od 19 hod), příp. kůru a ambitu. Informační stolek, razítkování.
19:00 - 23:00
Františkova kafírna (na nádvoří)
19:20 - 20:00
Komentovaná prohlídka kůru a varhan
19:45 - 19:55
Čtení z písma svatého
20:00 - 20:40
Koncert ZUŠ Petřiny
Bach, Scarlatti, Schubert - Ave Maria a další
20:40 - 21:30
Prohlídka kůru a varhan (bez komentáře)
21:30 - 22:00
Koncert duchovní hudby
22:05 - 22:15
Čtení z písma svatého
23:00 - 23:00
Zakončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.pms.ofm.cz

Adresa kostela: Jungmannovo nám.

GPS: 50°4'59.091"N, 14°25'25.536"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Bohdanecká

Návaznost na dopravu:

metro A, B - stanice Můstek

tram 6, 9, 18, 22 - zastávka Národní třída

  • vchod do kostela je z Jungmannova náměstí

Historie

Kostel Panny Marie Sněžné a klášter založil roku 1347 císař Karel IV. Kostel byl vysvěcený roku 1379. Dnešní kostel je pouze presbytář původně plánovaného gotického chrámu karmelitánského kláštera, který měl být 100 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Roku 1606 přišli do kláštera františkáni a během 17. století provedli rozsáhlé úpravy (nová klenba, kůr). Hlavní raně barokní oltář vysoký 29 metrů je z roku 1651.

Obraz na hlavním oltáři je připomínkou vzniku přívlastku „Sněžná“ ke jménu Panny Marie. V srpnu roku 358 na malém římském kopci Esquilinu sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie. Legenda vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi a ukázala jim napadlým sněhem místo k založení kostela.

    

Současnost

Po roce 1990 se vrátili františkáni (Ordo fratrum minorum - OFM) a obnovili činnost kláštera. Čtyři nedělní mše pravidelně navštěvuje více než 500 věřících. Farní společenství se kromě mše také setkává v různých menších společenstvích i při dalších příležitostech. Dne 13.10.2012 proběhla slavnostní mše v katedrále sv.Víta, při které bylo blahořečeno 14. františkánských bratří, umučených 15.2.1611 na masopustní úterý.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube