07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše sv.
19:00 - 21:00
Dětská dílna
V Pasovské kapli tvoříme s dětmi a pro děti.
19:00 - 23:00
Františkova kafírna (na nádvoří)
19:00 - 23:00
Otevřený kostel - prohlídky v průběhu večera
Průběžné prohlídky kostela(od 19 hod), příp. kůru a ambitu. Informační stolek, razítkování.
19:15 - 19:45
Sbor krásné zpěvačky
Na programu písně duchovní i lidové. Pod taktovkou Vladimíra Hájka a Petry Pachovské.
20:00 - 20:45
Prohlídka kůru a varhan
21:00 - 21:30
Koncert ženského sboru
21:45 - 22:30
Prohlídka kůru a varhan
22:45 - 23:00
Čtení z písma svatého
23:00 - 23:00
Zakončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.pms.ofm.cz

Adresa kostela: Jungmannovo nám.

GPS: 50°4'59.091"N, 14°25'25.536"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Bohdanecká

Návaznost na dopravu:

metro A, B - stanice Můstek

tram 6, 9, 18, 22 - zastávka Národní třída

  • vchod do kostela je z Jungmannova náměstí

Historie

Kostel Panny Marie Sněžné a klášter založil roku 1347 císař Karel IV. Kostel byl vysvěcený roku 1379. Dnešní kostel je pouze presbytář původně plánovaného gotického chrámu karmelitánského kláštera, který měl být 100 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Roku 1606 přišli do kláštera františkáni a během 17. století provedli rozsáhlé úpravy (nová klenba, kůr). Hlavní raně barokní oltář vysoký 29 metrů je z roku 1651.

Obraz na hlavním oltáři je připomínkou vzniku přívlastku „Sněžná“ ke jménu Panny Marie. V srpnu roku 358 na malém římském kopci Esquilinu sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie. Legenda vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi a ukázala jim napadlým sněhem místo k založení kostela.

    

Současnost

Po roce 1990 se vrátili františkáni (Ordo fratrum minorum - OFM) a obnovili činnost kláštera. Čtyři nedělní mše pravidelně navštěvuje více než 500 věřících. Farní společenství se kromě mše také setkává v různých menších společenstvích i při dalších příležitostech. Dne 13.10.2012 proběhla slavnostní mše v katedrále sv.Víta, při které bylo blahořečeno 14. františkánských bratří, umučených 15.2.1611 na masopustní úterý.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube