07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Nusle, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:05
Otevření kostela
17:05 - 17:25
Volná prohlidka
17:25 - 17:30
Zvonění zvonu
17:30 - 18:00
Volná prohlidka
18:00 - 18:25
Modlitba růžence
18:30 - 18:30
Zahájení Noci kostelů v kostele sv. Václava
18:30 - 19:15
Volná prohlidka
19:15 - 20:15
Koncert: Anežka Brožová - housle a Martin Brož - saxofon
20:15 - 21:00
Vyprávění o životě a díle Mons. Aloise Tylínka, nuselského faráře a odbojové skupině Tří králů (přislíbeno)
Přednáška nuselského administrátora P. Mgr. Piotr Henryk Adamczyka o působení dlouholetého nuselského faráře P. Mons. Aloise Tylínka a odbojové skupině Tří králů (přislíbeno)
21:00 - 21:00
21:00 Ukončení programu Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostnusle.websnadno.cz

Adresa kostela: Vladimírova

GPS: 50°3'41.499"N, 14°26'32.988"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jan Vobořil

Návaznost na dopravu:

bus 193, tram 18 - zastávka Nuselská radnice (dále pěšky cca 5 min.)

tram 6 a 14 - zastávka Horky (dále pěšky cca 7 min.)

bus 188 - zastávka Kloboučnická (dále pěšky cca 10 min.)

tram 7 a 24 - zastávka Otakarova (dále pěšky cca 10 min.)

             

Kostel se nachází na křižovatce ulice Vladimírova a ulice Pod Vilami.

 

   http://www.mapy.cz/s/6IuL

Kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu českého národa, je původně školní kaple v areálu škol postavených na počátku 20. století. Zvláštností kostela je pozoruhodná výmalba světoznámého českého malíře Jana Kristoforiho znázorňující Kristovu smrt na kříži o 15 hodině odpolední v oblacích z roku 1998. Od téhož mistra pochází i 14 zastavení křížové cesty z roku 2000.

                                                          

             

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube