07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:30
Mše svatá k zahájení Noci kostelů
Mše svatá k zahájení Noci Kostelů u Svatého Michala, káže jáhen Jan Špilar
19:30 - 20:00
"Jsme jedno a není nám to jedno?"
Z cyklů duchovních večerů nejen pro páry, které v našem kostele pravidelně pořádá jáhen Jan Špilar
19:30 - 20:30
Dětská dílnička
V bočních lodích kostela.
20:00 - 20:15
Krátký varhanní koncert
20:30 - 21:00
Komentová prohlídka o historii kostela
21:00 - 21:30
Modlitba za mír s Komunitou Sant´ Egidio
Komunita Sant´ Egidio, která má zázemí v našem kostele, je laické hnutí, které se snaží spojovat život ve víře s pomocí potřebným, konkrétně v Brně se věnují hlavně pomoci lidem bez domova.
22:00 - 22:30
Poušť uprostřed města, aneb o prožívání víry v každodenním životě
Jak žít svou víru v každodenním životě, k čemu dnes vůbec kostely jsou a lze se vůbec v každodenním shonu úspěšně pokoušet žít svůj duchovní život? Přednáška Jana Špilara, volně inspirovaná myšlenkami Carla Caretta.
22:30 - 23:00
Ukončení Noci kostelů za zvuku varhan

Celovečerní program:

Výstava v Angeliku
Možnost inspirovat se v našem Angeliku na výstavě lokálních tvůrců, kde se umění snoubí s věčností.
Ztišení se v boční kapli před vzácnou gotickou pietou

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michael Král

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.11.2021)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021 • přednáška Zaniklé kostely v centru Brna
Noc kostelů 2021 • přednáška Zaniklé kostely v centru Brna
Brno, kostel sv. Michala

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube