28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 21:00
Prohlídka Kaple Božího hrobu
Kaple Božího hrobu je jedinečnou památkou. Kaple Božího hrobu jsou typické svým vzhledem, půdorysem a dalšími vnitřními a vnějšími znaky. Typ stavby vychází z podoby kaple stojící uvnitř Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.
18:05 - 18:20
Krátké uvedení do gregoriánského chorálu
18:30 - 19:20
Mše svatá s gregoriánským chorálem
Bohoslužba je sloužena za všechny lidi stižené pandemií, zvláště za zemřelé a jejich blízké. Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola.
19:30 - 20:00
„Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
19:30 - 21:00
Michalovo jeviště
Divadelní dílnička pro děti s biblickým příběhem. Půjde o divadelní tvoření. Děti se formou různých her a zkoušení budou moci vžít do biblických postav, příběhů.
19:30 - 21:00
Průnikovka - pronikni do krás kostela
Program bude cca na půl hodinky. Objevíte důležité a zajímavé částí kostela formou plnění úkolů.
20:30 - 21:00
Zaniklé kostely v centru Brna
Možná ani netušíme, kolik kostelů a kaplí v centru Brna už neexistuje. Některé z nich si představíme. Už nyní se můžete těšit na povídání o Královské kapli, která stávala do roku 1908 kousek od našeho kostela, ale i několika dalších.
21:15 - 22:00
Modlitba za mír
Modlitbu za mír povede Komunita Sant'Egidio. Při modlitbě si připomínáme země, kde jsou války, nepokoje, násilí. Jako symbol naší modlitby zapalujeme svíce.

Celovečerní program:

Svíce se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.03.2021)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců. - viz aktuální program.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2021 • přednáška Zaniklé kostely v centru Brna
Noc kostelů 2021 • přednáška Zaniklé kostely v centru Brna
Brno, kostel sv. Michala

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube