07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Pustkovec, pravoslavná kaple sv. Andělů strážných

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.pravoslavni-ostrava.cz

Adresa kostela: Pustkovecká

GPS: 49°50'28.482"N, 18°9'51.350"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Kudla

Návaznost na dopravu:

Kaple svatých Andělů strážných se nachází nedaleko Úřadu městského obvodu Pustkovec (asi 80 metrů). Nejbližší zastávka MHD je autobusová zastávka Pustkovec, kde zastavují autobusové linky č. 43, 48, 49, 58 a 75, nebo zastávka Pustkovecká, kde zastavují autobusy linek 46 a 47.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13.04.2024)

Ne
9:00 celý rok, každý týden, kromě neděl se konají bohoslužby také o církevních svátcích.
Další bohoslužby v týdnu …
So
17:00 celý rok, každý týden

Kaple svatých Andělů strážných v Ostravě-Pustkovci byla postavena roku 1882 na pozemku, který pro tento účel darovala obec. Na konci 2. světové války byla kaple vážně poškozena, a proto bylo nutno provést celkovou opravu. V roce 1949 vyzdobil známý slezský malíř Valentin Držkovic interiér kaple nástěnnými malbami, které se však kvůli vlhkosti zdí nedochovaly. Protože odpovědné úřady v době normalizace nepovolily stavbu nového kostela pro stále rostoucí počet obyvatel z okolního sídliště, přistoupili věřící k opravě kaple a jejího rozšíření o přístavbu. Po několikaletém složitém jednání a vyjasnění majetkoprávních vztahů došlo v roce 1975 k realizaci plánovaných úprav. Změna politických poměrů po roce 1989 umožnila realizovat záměr výstavby nového kostela, který byl postaven v letech 1997-1998. Kaple svatých Andělů strážných tak zůstala bez pravidelného využití. V roce 2003 došlo k dohodě, na jejímž základě římskokatolická církev zapůjčila kapli k bohoslužebným učelům pravoslavné církvi. V roce 2007 byla kaple adaptována k vykonávání pravoslavných bohoslužem instalací ikonostasu, tj. stěny z ikon (svatých obrazů), která odděluje presbytář od chrámové lodě. Souščasně došlo k vyzdobení interiéru ikonami malovanými na dřevě. Od roku 2016 je kaple svatých Andělů strážných majetkem pravoslavné církve.

Kaple svatých Andělů strážných byla postavena koncem 19. století. V průběhu let však přestala kapacitně vyhovovat, a tak se zdejší věřící rozhodli, že si postaví nový kostel. Ten byl vysvěcen v roce 1998 a je zasvěcen svatým Cyrilu a Metodějovi. Kaple svatých Andělů strážných byla poté využívána jen příležitostně, a proto mohla být v roce 2003 pronajata pravoslavné církvi, která si ji pro své liturgické potřeby adaptovala instalací ikonostasu, tj. stěny z ikon (svatých obrazů), která odděluje oltářní část od chrámové lodi. V roce 2016 pak pravoslavná církev od římskokatolické církve kapli svatých Andělů strážných koupila. Zdejší pravoslavná církevní obec sdružuje zejména věřící lid českého a východoslovenského původu, ale též Ukrajince, Řeky či Bělorusy. Bohoslužby se tedy konají převážně česky, ale též církevně slovansky a řecky, a to každou neděli od 9:00.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube