10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:55 - 18:00
Vyzvánění zvonů
Dva nové zvony, sv. Jakub a sv. Josef, byly pořízeny před v létě 2015 a doplnily tak zvon Anna a Vojtěch, který je podstatně starší. Letošní Noc kostelů zahájí vyzvánění zvonů Jakub a Josef..
18:00 - 18:45
Mše svatá s farností
Mše svatá se v kostele slouží každý den. Ta dnešní bude sloužena za návštěvníky Noci kostelů.
19:00 - 19:05
Přivítání a zahájení Noci kostelů
Krátké slovo pozdravení a přivítání návštěvníků Noci kostelů.
19:05 - 19:55
Koncert farní kapely Jakoband
Během koncertu zazní hudební skladby v podání farní kapely Jakoband.
20:00 - 21:00
Prohlídka kostela s výkladem
Po úvodních slovech bude možné prohlédnout si prostory kostela, které jsou obvykle nepřístupné, hrobku, sakristii a věž se zvonicí. Vaše dotazy týkající se těchto prostorů rádi odpoví připravení farníci.
21:00 - 22:00
Varhanní preludia v podání Karla Holny
22:00 - 22:50
Modlitba s hudebním doprovodem
Po večerní modlitbě bude tichá chvíle pro osobní modlitbu.
22:45 - 22:45
Ochutnávka mešního vína
Chcete ochutnat mešní víno? Po skončení modlitby bude příležitost.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkunratice.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 50°0'47.259"N, 14°29'1.096"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Vojtěch Smolka

Návaznost na dopravu:

Autobusy 165, 193, 203, 901, zastávka Kunratická škola.

Raně gotická středověká sakristie je nejstarší a nejvzácnější částí kostela s freskami ze 14. století. Novostavba kostela je z období vrcholného baroka, z let 1730-1736.  Architektonický návrh kostela je patrně dílem stavitele T. Haffeneckera. Středem barokního prostoru je rozměrná rotunda, zaklenutá kopulí s lucernou. Východní stěnu presbytáře zcela zakrývá hlavní oltář sv. Jakuba Staršího s ostatkovou skříní se sochou sv. Jana Římského, jehož ostatky získal pro kostel hrabě Goltz v Římě. Patron kostela sv. Jakub Starší byl prvním mučedníkem ze 12 apoštolů. Je národním světcem Španělů a patronem poutníků.

Nedílnou součástí kostela je jeho vnitřní malba. V nikách oken najdeme překrásné páskové ornamenty, stěny jsou vymalovány na způsob mramoru. Velkolepá je plastická výzdoba. Sochy v nadživotní velikosti, velké množství andělíčků, vázy s květinovými pletenci jsou vskutku nádhernou řezbářskou prací. Podle mínění odborníků patří kostel sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích mezi vynikající ukázky barokní architektury a interiéru barokní plastiky u nás. 

Další informace na webových stránkách farnosti a MČ Praha-Kunratice nebo v tištěném průvodci kostela.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube