07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Koncert smyčcového souboru Lucis ze ZUŠ Jižní Město
Zahraje smyčcový souboru Lucis ze ZUŠ Jižní Město pod vedením Lucie Sedlákové Hůlové
18:00 - 19:15
Mše svatá a prvopáteční požehnání
Mše svatá se v kostele slouží každý den. Ta dnešní bude sloužena za návštěvníky Noci kostelů.
19:30 - 20:00
Občerstvení a možnost individuální prohlídky kostela
Po skončení mše svaté a eucharistického požehnání bude následovat drobné pohoštění na kostelní zahradě a možnost individuální prohlídky interiéru kostela a přilehlé hrobky.
20:00 - 21:00
Nejen koncert farní kapely Jakoband
Hudební skladby v podání farní kapely Jakoband budou provázeny slovem, které se pokusí uvést do hlubšího uchopení skladeb.
21:00 - 21:30
Možnost individuální prohlídky kostela
Možnost individuální prohlídky interiéru kostela a bude také po koncertě kapely Jakoband.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkunratice.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 50°0'47.259"N, 14°29'1.096"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Vojtěch Smolka

Návaznost na dopravu:

Autobusy 165, 193, 203, 901, zastávka Kunratická škola.

Raně gotická středověká sakristie je nejstarší a nejvzácnější částí kostela s freskami ze 14. století. Novostavba kostela je z období vrcholného baroka, z let 1730-1736.  Architektonický návrh kostela je patrně dílem stavitele T. Haffeneckera. Středem barokního prostoru je rozměrná rotunda, zaklenutá kopulí s lucernou. Východní stěnu presbytáře zcela zakrývá hlavní oltář sv. Jakuba Staršího s ostatkovou skříní se sochou sv. Jana Římského, jehož ostatky získal pro kostel hrabě Goltz v Římě. Patron kostela sv. Jakub Starší byl prvním mučedníkem ze 12 apoštolů. Je národním světcem Španělů a patronem poutníků.

Nedílnou součástí kostela je jeho vnitřní malba. V nikách oken najdeme překrásné páskové ornamenty, stěny jsou vymalovány na způsob mramoru. Velkolepá je plastická výzdoba. Sochy v nadživotní velikosti, velké množství andělíčků, vázy s květinovými pletenci jsou vskutku nádhernou řezbářskou prací. Podle mínění odborníků patří kostel sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích mezi vynikající ukázky barokní architektury a interiéru barokní plastiky u nás. 

Další informace na webových stránkách farnosti a MČ Praha-Kunratice nebo v tištěném průvodci kostela.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube