07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 18:00
Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky
18:00 - 18:40
Mše svatá
18:45 - 21:00
Dílnička pro děti
Kreativní tvoření se sestrou Luisou
19:00 - 20:00
Komentované prohlídky varhan
Prohlídky varhan v menších skupinkách v patnácti minutových intervalech s výkladem a ukázkami - Lukáš Dvořák, vyšehradský varhaník
20:10 - 20:40
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček
20:50 - 21:20
Koruna Vyšehradu - střecha baziliky včera, dnes a zítra
Přednáška k opravě střechy baziliky (Ing. arch. Jan Matějovský, stavební technik vyšehradské kapituly)
21:30 - 22:00
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček
22:10 - 22:50
Historie vyšehradské baziliky - komentovaná prohlídka
Bazilikou provází historik a univerzitní profesor PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.,
23:00 - 23:40
Varhanní koncert
MgA. Ondřej Valenta - varhany, Štěpán Jinek, fagot
23:45 - 23:50
Modlitba za českou zemi a její obyvatele
23:50 - 23:55
Zastavení u Vyšehradské Madony
24:00 - 00:10
Vyšehradská zvonkohra
Výběr skladeb na závěr večera
00:10 - 00:30
Posezení pod klenbou
Znáte to, když se uklízí, je možné si s částí lidí sednout a povídat, zatímco jiní nosí věci na svá místa. Nabízíme povídání o víře, kostelu, liturgii s duchovním správcem kostela P. M. Němečkem: Na závěr zakusíte atmosféru ztemnělé tiché baziliky

Celovečerní program:

Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky
Stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Schránka proseb a díků
Do schránky můžete dávat své prosby a poděkování. Svěříme je Bohu při společné modlitbě.
Obchůdek
Ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit suvenýry a další drobnosti.
Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské
Možnost osobní modlitby v průběhu celého večera
Zeptejte se
Informační pult ve vstupní části baziliky
Vystavený model středověké podoby baziliky
Mimořádně vystavený model vypůjčený od Národní kulturní památky Vyšehrad
Virtuální prohlídka podzemí baziliky
Virtuální prohlídka baziliky
Virtuální prohlídka nástěnných maleb v bazilice sv. Petra a Pavla
Zcela nová virtuální prohlídka nástěnných maleb Karla Jobsta - legenda o sv. Petrovi a Pavlovi v presbytáři a hlavní loď vyzdobili František a Marie Urbanovi ve stylu Alfonse Muchy monumentálním dílem: Příchod křesťanství do Čech.

Informace o kostele

WWW: http://www.kkvys.cz

Adresa kostela: Štulcova

GPS: 50°3'52.040"N, 14°25'4.363"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 10 min. pěšky - po rovině)

tram 2, 3, 7, 17, 21, 27, 92 - zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7, 14, 18, 24, 93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)

    

Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po stranách průčelí stojí dvojice věží. Fasády kostela mají náročnou novogotickou úpravu. Bohatě je upraveno zejména průčelí s portály a věže.

Kapitulní vyšehradská bazilika byla založena knížetem Vratislavem II. v roce 1070, r. 1129 byla rozšířena. Při opravách po požáru r. 1249 zanikla asi z větší části románská podstata stavby a byla nahrazena gotickým trojlodím - zbytky tehdejší úpravy se zachovaly v podkroví bočních lodí. V r. 1295 byla postavena předsíň, patrně v západní části, jejíž zbytky byly roku 1888 zbořeny. Roku 1369 v rámci úprav Vyšehradu Karlem IV. byla raně gotická stavby pozměněna - patrně byly přistavěny boční kaple. Roku 1495 po opravách byla bazilika znovu vysvěcena. V r. 1575 Oldřich Avostalis a Mistr Benedikt provádějí klenutí - patrně v hlavní lodi. K barokním úpravám baziliky dochází v letech 1708-1711, později v období 1723-1730. Na úpravách, které se týkaly nového zaklenutí a úpravy průčelí, se zpočátku podílel F. K. Kaňka. Kolem roku 1740 byla zbudována tzv. "Šancovská kaple". V období od roku 1885-1903 byla bazilika ve třech etapách regotizována - bylo prodlouženo presbyterium, zřízena sakristie a depozitář, regotizována barokní hlavní loď, která byla znovu zaklenuta. Stavba byla prováděna podle plánů architekta Josefa Mockera a Františka Mikše. V poslední etapě stavby bylo představeno nové dvouvěžové průčelí.

Výmalba presbytáře a Šancovské kaple pochází od vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlavní a postranní lodě vyzdobil malbami Karel Jobst a postranní lodě prof. František Urban s manželkou Marií.

V letech 1988-94 byl interiér chrámu nákladně zrestaurován. V roce 2003 povýšil papež Jan Pavel II. vyšehradský kapitulní chrám na papežskou "baziliku minor".

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube