07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Moravská Třebová, kostel ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Úvodní slovo a modlitba
Provede nás Martina Čermáková.
18:00 - 19:00
Trio Musette
Koncert rodinné kapely ve složení dvou příčných fléten (Tomáš Jeníček a Petr Jeníček) a akordeonu (Kryštof Jeníček)
19:00 - 20:00
Nela z Moravské Třebové
Písně s doprovodem rozechvělých kytarových strun v podání naší písničkářky.

Celovečerní program:

Alternativní program
Po celou dobu trvání Noci kostelů bude probíhat na farní zahradě alternativní program s možností opékání a grilování.

Informace o kostele

WWW: http://www.facebook.com/ccemoravskatrebova/?fref=ts

Adresa kostela: Svitavská 961/40

GPS: 49°45'28.512"N, 16°39'20.33"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivo David

Farní obec Německé evangelické církve byla v Moravské Třebové od roku 1916. Využívala modlitebny na Brněnské ulici, která ovšem ve 20. letech přestala kapacitně vyhovovat. Už roku 1926 získal sbor pozemek na Svitavské ulici, ale z finančních důvodů se kostel začal stavět až 14. června 1938, zejména díky příspěvku spolku Gustava Adolfa. 17. července byl položen základní kámen a 17. září 1939 byl kostel slavnostně otevřen, vlastně počátkem druhé světové války. Po jejím skončení byli němečtí obyvatelé na základě Benešových dekretů nuceni republiku opustit a kostel od r. 1948 připadl Českobratrské církvi evangelické, jíž patří dodnes.

Společně s farou se jedná o jeden propojený celek tvaru písmene L, s plechovou krytinou střechy nad celou stavbou. Kostel byl opatřen velmi zajímavou (a v ČR zřejmě i unikátní) konstrukcí stropu, tzv. lomenicovou klenbou, která je samonosná a subtilní. Důmyslný systém lamel nese celou konstrukci stropu, nejsou tedy použity žádné, ani skryté, vazníky. Klenba rovněž působí velice dekorativním dojmem a architektonicky vyvažuje jinak strohý interiér, tak typický pro luteránské kostely. V popředí se nachází velký dřevěný kříž a nad ním nápis „Bůh láska jest.“ Dále stůl Páně, křtitelnice a kazatelna, vše sladěné do jednoduchého dřevěného stylu, korespondujícího se zmíněnou klenbou. Působivé osvětlení denním světlem zajišťují vysoká okna ze žlutých skleněných tabulí, doplněná mozaikou kříže v celé výšce z tabulí modrých. Okna jsou orientována přibližně směrem východ-západ a při dostatečně jasném slunečním svitu vytvářejí zvláštní modrožluté světelné efekty v interiéru. Kruchta kostela je v zadní části opatřena lomeným obloukem a shodnou, ale sníženou, lomenicovou klenbou, tvořící výklenek pro varhany. Ty jsou dílem varhanáře Josefa Klosse z Krnova (Jägerndorf), jehož firma, spojená později s krnovskou firmou Rieger, tvořila světoznámý varhanářský tandem Rieger-Kloss. Nástroj má 2 rejstříky a dnes je bohužel bez pravidelného využití. V rohovém předělu kostel-fara se nachází hranolová věž, zakončená špičatou střechou, jejíž oplechování plynule přechází na poměrně velký vrcholový kříž. Tato část se dnes nachází ve špatném technickém stavu. Věž je přístupná krátkým schodištěm z horního patra fary, ve spodní části se nachází místnost, z níž vede nahoru celodřevěné zalamované schodiště. Prostor ve vrcholu věže je bez zvonu či hodinového stroje. Do všech 4 stran je opatřen velkými okny s železobetonovým žebrováním. Tato okna jsou zevnitř uzavíratelná dřevěnými okenicemi. Strop zde je dřevěný, rovný, se čtvercovým průlezem, jímž se dá po žebříku dostat ke střešní konstrukci.

Kostel je dnes bez vytápění v zimním období. V minulosti se ale ve sklepních prostorách nacházel kotel (zřejmě na koks) a horký vzduch byl vháněn podlahovými výdechy do kostela. Tyto se dodnes nacházejí na obou stranách v přední části lodi. Zvenčí je kostel opatřen šedou fasádou s reliéfním povrchem, nosné sloupy a některá další místa odhalují přiznané pískovcové kvádry, což působí dekorativním, až historizujícím dojmem.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2023
Noc kostelů 2023
Moravská Třebová, kostel ČCE

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube