07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:50 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů
18:05 - 18:40
Divadelní představení „Obrana Brna 1645 ve scénických obrazech“ Účinkuje Spolek přátel Raduit de Souches
18:45 - 18:50
Požehnání přinesených předmětů
Požehnání přinesených předmětů - růžence , knížky, obrázky, telefony a věci každodenní potřeby s vysvětlením proč se žehná
18:50 - 19:10
Ctihodný Martin Středa - seznámení s obráncem města Brna
Život Martina Středy přiblíží Alice Kulhánková
19:00 - 20:00
Kocour v botách - divadelní představení pro děti - oratoř Barunka ( 1. patro)
Hraje Radim Koráb - divadlo Koráb
19:15 - 19:45
Po stopách Martina Středy
Komentovaná prohlídka kostela a dalších míst v Brně spojených s Martinem Středou s průvodcem Martinem Koplíkem
19:45 - 19:55
Požehnání přinesených předmětů
Požehnání přinesených předmětů - růžence , knížky, obrázky, telefony a věci každodenní potřeby s vysvětlením proč se žehná
20:00 - 20:30
Mluvené slovo o místních koncertních varhanách
Hovoří P. Martin Bejček, OSB
20:30 - 21:00
Varhanní Improvizace
Zahraje katedrální varhaník a regenschori Petr Kolař
21:15 - 21:45
Komentovaná prohlídka kostela s výkladem
Provází a komentují Václav Štanglica, P. Josef Stuchlý SJ, Tereza Mašková
22:45 - 22:50
Požehnání přinesených předmětů
Požehnání přinesených předmětů - růžence, knížky, obrázky, telefony a věci každodenní potřeby s vysvětlením proč se žehná
22:55 - 23:00
Rozloučení a ukončení Noci Kostelů

Celovečerní program:

Kurzy Alfa v katolickém prostředí
„ Proč tady vlastně jsem?“ „ Záleží na mně někomu?“ Kurzy Alfa nabízí prozkoumat smysl života.w
Poznej jezuitské světce a významné osobnosti řádu
Panelová výstava v prostoru kostela
Zastavení u Panny Marie
Prostor pro modlitbu a ztišení v Mariánské kapli

Informace o kostele

WWW: http://www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: 49°11'48.48"N, 16°36'36.36"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Josef Stuchlý

Návaznost na dopravu:

Tram: 1,2,4, 9 11, bus 67 ( Malinovského náměstí)

3,5,9,12 ( Česká nebo Moravské náměstí)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.11.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden, anglicky
21:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15 celý rok, každý týden
St
6:00 v době adventní, každý týden
7:30 ve školním roce, každý týden, studentská, kromě adventu
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden
So
12:15 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube