10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Mše svatá
18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů - Úvodní slovo
18:00 - 20:00
Čas pro ztišení - večerní adorace adorace
Adorace a možnost osobní modlitby v kapli sv. Augustina.
18:15 - 18:50
Historie baziliky a kláštera I
Přednáška o stavebním vývoji baziliky a kláštera od založení po současnost.
18:50 - 19:15
Volná prohlídka
19:50 - 20:35
Historie baziliky a kláštera II
Povídání a promítání o historii a zázracích Palladia Města Brna
20:15 - 21:15
Volná prohlídka
21:15 - 21:50
Řád Augustiniánů na Starém Brně
Přednáška o augustiniánech na Starém Brně a jejich významu ve vědě a kultuře.
22:00 - 22:45
Duchovní hudbou proti proudu času
Procházka duchovní hudbou od současnosti až do doby založení chrámu v podání Komorního sboru baziliky
23:00 - 23:45
Varhany na Starém Brně
Varhanní koncert starobrněnských varhaníků po jehož zakončení mohou noční poutníci pokračovat na Velkou noční hudbu v Katedrále na Petrově
23:45 - 23:55
Závěrečné požehnání
Ukončení Noci kostelů krátkou adorací s požehnáním zakončeného zpěvem "Starobrněnského Zdrávas" od Miroslava Příhody

Celovečerní program:

Kláštery a výroba piva a vína
Historie a ochutnávka klášterního piva a vína. Na 3. nádvoří za bazilikou.
Johann Gregor Mendel - opat a vědec
Výstava v křížové kapli věnována "otci genetiky" a opatu starobrněnského kláštera.

Informace o kostele

WWW: http://www.opatstvibrno.cz

Adresa kostela: Brno, Mendlovo nám. 1; tel. 543 424 010

GPS: 49°11'30.84"N, 16°35'40.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jozef Ržonca, OSA

Návaznost na dopravu:

Mendlovo náměstí: Tram 1, 2, 5, 6; Trol 25, 26, 35, 37; Bus 44, 52, 82, 84

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.05.2020)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden

První písemná zmínka o existenci původního románského kostela Panny Marie je z roku 1210. V 1. polovině 14. století nechala česká královna Eliška Rejčka zbudovat nový gotický chrám a roku 1323 u něj založila také klášter cisterciaček. Od konce 18. století dodnes zde působí řehole augustiniánů, do tohoto období jsou datovány i barokní úpravy interiéru. Středem hlavního Stříbrného oltáře je cenné Palladium města Brna - obraz Panny Marie Svatotomské. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube