07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Mše svatá
18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů - Úvodní slovo
18:00 - 20:00
Čas pro ztišení - večerní adorace adorace
Adorace a možnost osobní modlitby v kapli Jezulátka
18:15 - 19:00
Starobrněnská bazilika v proměnách času
Přednáška o stavbě a architektuře baziliky na Starém Brně
19:30 - 20:15
Starobrněnská bazilika v proměnách času
Přednáška o stavbě a architektuře baziliky na Starém Brně
21:00 - 22:30
Varhany na Starém Brně
Historie a ukázky

Celovečerní program:

Klášterní piva a vína
Ochutnávka klášterního piva a vína. Na 3. nádvoří za bazilikou.

Informace o kostele

WWW: http://www.opatstvibrno.cz

Adresa kostela: Brno, Mendlovo nám. 1; tel. 543 424 010

GPS: 49°11'30.84"N, 16°35'40.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jozef Ržonca, OSA

Návaznost na dopravu:

Mendlovo náměstí: Tram 1, 2, 5, 6; Trol 25, 26, 35, 37; Bus 44, 52, 82, 84

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26.11.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden

První písemná zmínka o existenci původního románského kostela Panny Marie je z roku 1210. V 1. polovině 14. století nechala česká královna Eliška Rejčka zbudovat nový gotický chrám a roku 1323 u něj založila také klášter cisterciaček. Od konce 18. století dodnes zde působí řehole augustiniánů, do tohoto období jsou datovány i barokní úpravy interiéru. Středem hlavního Stříbrného oltáře je cenné Palladium města Brna - obraz Panny Marie Svatotomské. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube