07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litoměřice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:59 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:30 - 20:00
"Kostel a město" Přednáší PhDr. Filip Hrbek
Přednáška nastíní vybrané aspekty působení církve ve středověkých a raně novověkých Litoměřicích a zároveň představí stručnou historii sakrálních památek, které po celá staletí spoluutvářely a i dnes ovlivňují. Přednášející: PhDr. Filip Hrbek
20:00 - 20:45
Královský nástroj – povídání o varhanách na kůru kostela s ukázkou improvizace, varhanní hudba Michaela Fišerová
20:45 - 21:00
Novosvětská Antonína Dvořáka v podání violoncella a varhan (M. Fišerová a spol.)
Novosvětská Antonína Dvořáka v podání violoncella a varhan
21:00 - 22:00
Duchovní hudba v podání sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing friends
23:00 - 23:45
Koncert souboru Apendix
23:45 - 23:55
Adorace – modlitba za všechny, kdo tuto Noc vešli do našich kostelů a za jejich úmysly. Závěrečné požehnání o. Józefa Szeligy
24:00 - 24:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-litomerice.cz

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Marie Čerkasov

 

Děkanský kostel Všech svatých  Adresa: Mírové náměstí Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube