07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:40 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:05
Zahájení Noci kostelů
Tématem letošní Noci kostelů v Dolních Počernicích je "strom" a jeho ztvárnění v Písmu a v umění (motiv/téma v písních, obrazech, literatuře, fotografii, ...)
17:10 - 17:20
P. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.: Strom nahoře, strom dole
Kněz, morální teolog a administrátor zdejší farnosti přednese svou úvahu na téma Strom nahoře, strom dole.
17:20 - 17:30
Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.: Jak to bylo v ráji
Teoložka Mireia Ryšková přednese svůj příspěvek na téma Jak to bylo v ráji.
17:30 - 17:45
Vyhlášení vítězů dětské literární soutěže
Literární soutěž pro děti od 1. do 6. třídy na jedno z témat: "My jsme strom", "Strom, který nikdy nezapustil kořeny", "Kdybych se stal na pár hodin stromem, v jakém ročním období by to mělo být?"
17:45 - 18:00
Zhodnocení aktivity Strom života.
Prezentace aktivity Strom života, do které se zapojily místní školka, školy a dětský domov.
18:00 - 18:30
Sousedské posezení ve venkovním prostranství kolem kostela
18:30 - 18:35
Slovo starosty
Přítomné pozdraví starosta obce Zbyněk Richter.
18:35 - 19:35
Vystoupení počernického pěveckého sboru Rokytka
Rokytka je dětský sbor působící v Dolních Počernicích a jeho okolí. Za svou devítiletou činnost si již vydobyl místo mezi kvalitními sbory naší republiky, kdy získává krásná umístění ve sborových soutěžích, včetně mezinárodních.
20:00 - 23:00
Kostel otevřený pro návštěvníky.
Společné muzicírování přítomných.

Informace o kostele

WWW: http://Libor Ovecka

Adresa kostela: Národních hrdinů

GPS: 50°5'18.290"N, 14°34'49.490"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Draha Kráčmarová

Návaznost na dopravu:

bus 263, 224 - zastávka Škola Dolní Počernice (dále pěšky 5 min.)

bus 109, 110, 163 - zastávka Dolní Počernice (dále pěšky 10 min.)

vlak: Praha-Masarykovo nádr. - Praha-Dolní Počernice (dále pěšky 10 min.)

 

 

Původně románský kostel z počátku 13. stol., ke kterému byla na začátku 16. stol. přistavěna pozdně gotická věž. Od r. 2004 zde probíhalo restaurování stěn interiéru. Byly zde odkryty a zrestaurovány vzácné románské nástěnné malby a v roce 2016 dokončena rekonstrukce varhan z roku 1890.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube