07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 23:00
Procházka po vlastní ose
Vychutnejte si atmosféru rektorátního kostela sv. Anny.

Informace o kostele

WWW: http://www.katedralaolomouc.cz

Adresa kostela: Václavské náměstí

GPS: 49°35'53.355"N, 17°15'43.53"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Petra Otýpková

Rektorátní kostel sv. Anny je jednolodní nevelkou stavbou, která se nachází v těsné blízkosti severozápadního nároží katedrály sv. Václava. Jeho jádro tvoří raně gotická stavba, zasvěcená původně sv. Janu Křtiteli, postavená po roce 1268 dómskou stavební hutí. Stejnojmenná kaple byla později vybudovaná v areálu přilehlého biskupského paláce. Kaple sv. Anny je zmiňována poprvé v roce 1349. Původní kaple byla někdy mezi lety 1306 – 1349 přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář - „paži sv. Anny“. Relikviář získala olomoucká kapitula po zavraždění krále Václava III. roku 1306 v Olomouci. Kromě jiných klenotů byl součástí doslova „zabaveného“ odškodného za náklady spojené s tažením krále do Polska. Rektorátní kostel sv. Anny je významný také tím, že v minulosti sloužil jako volební místo olomouckých biskupů a arcibiskupů (právo svobodně volit biskupa získala olomoucká kapitula od krále Přemysla Otakara I. již v roce 1207). V roce 1617 byla ukončena jeho celková přestavba v manýristickém duchu. Stavební úpravy financoval tehdejší kapitulní probošt a generální vikář Martin Václav z Greifenthalu a souvisely s činností bratrstva sv. Anny, obnovenou od roku 1581 při jezuitském kostele. Bratrstvo osobně podporoval i tehdejší biskup a stavebník nového presbytáře katedrály sv. Václava – kardinál František Dietrichstein. Dnes už bohužel není možné vidět kostel v podobě z roku 1617 v celé kráse. Při regotizaci průčelí katedrály sv. Václava v letech 1883 – 1892 totiž musel být zkrácena o celé první jižní pole. Bohoslužby: po, út, st, čt, pá   7:00

                                  

                   

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube