10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

Program Noci kostelů 10. června 2022

20:00 - 24:00
Pouť světla přes Karlův most
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně.
20:00 - 24:00
Via Sancta Clementina a Vlašská kaple
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta a možnost podívat se do zrekonstruované Vlašské kaple. Paralelní ulice, vzpomínka na zašlé časy, kdy bylo Klementinum jedním objektem.
20:00 - 00:00
Moře světel
Možnost navštívit kostel, zapálit si svíčku a ztišit se.
21:00 - 21:30
Ingrediente - duchovní hudba 21. století
Kombinace starých tradic duchovní hudby s novými možnostmi hudebních technologií. Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka. Jiří Hodina – gregoriánský chorál, housle. Jan Jirucha – trombon. Mélusine de Pas – viola da gamba.
22:00 - 22:30
Ingrediente - duchovní hudba 21. století
Kombinace starých tradic duchovní hudby s novými možnostmi hudebních technologií. Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka. Jiří Hodina – gregoriánský chorál, housle. Jan Jirucha – trombon. Mélusine de Pas – viola da gamba.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsalvator.cz

Adresa kostela: Křižovnické nám.

GPS: 50°5'10.259"N, 14°24'53.100"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Černá

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207 - zastávka Staroměstská

tram 17, 18 - zastávka Staroměstská 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.02.2022)

Ne
14:00 ve školním roce, každý týden
20:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 ve školním roce, každý týden

Římskokatolická akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, které se snaží vzít vážně zvěst evangelia a prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 pod vedením Mons. Prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo hledají duchovní domov.

Duchovní správa:

farář: Mons. Tomáš Halík

farní vikáři: P. Marek Orko Vácha, P. Samuel Prívara SJ

pastorační referent: Martin Staněk

V naší farnosti působí

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předsedkyně Marie Hanušová

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková

CSTF Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

 

O historii kostela více zde: http://www.farnostsalvator.cz/historie-farnosti

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube