07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

Program Noci kostelů 7. června 2024

20:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
20:00 - 23:00
Via Sancta Clementina a Vlašská kaple
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta a možnost podívat se do Vlašské kaple. Paralelní ulice, vzpomínka na zašlé časy, kdy bylo Klementinum jedním objektem.
20:00 - 23:30
Pouť světla přes Karlův most
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi Nejsv. Salvátorem a sv. Tomášem na Malé Straně. Svíčky a průvodní text na cestu je k vyzvednoutí u oltáře sv. Ignáce v závěru severní lodi.
20:00 - 00:00
Křížová cesta z Krickerhau
Umělecká intervence u Nejsvětějšího Salvátora. Křížová cesta z kostela sv. Kataríny v Handlové, poničená výbuchem letecké bomby na konci 2. světové války.
21:00 - 21:30
Ars Electroacustica Nocturna
Netradiční kombinace gregoriánského chorálu s elektronickou hudbou a industriálním zvukem objektů. Performeři: Michal Rataj, Jiří Hodina, Jan Trojan a Ivan Boreš.
21:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau
Kurátor Norbert Schmidt vás seznámí s pohnutým osudem letošní umělecké intervence.
22:00 - 22:30
Ars Electroacustica Nocturna
Netradiční kombinace gregoriánského chorálu s elektronickou hudbou a industriálním zvukem objektů. Performeři: Michal Rataj, Jiří Hodina, Jan Trojan a Ivan Boreš.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsalvator.cz

Adresa kostela: Křižovnické nám.

GPS: 50°5'10.259"N, 14°24'53.100"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Černá

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207 - zastávka Staroměstská

tram 17, 18 - zastávka Staroměstská 

Římskokatolická akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, které se snaží vzít vážně zvěst evangelia a prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 pod vedením Mons. Prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo hledají duchovní domov.

Duchovní správa:

farář: Mons. Tomáš Halík

farní vikáři: P. Marek Orko Vácha, P. Samuel Prívara SJ

pastorační referent: Martin Staněk

V naší farnosti působí

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předsedkyně Viktorie Čápová

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková

CSTF Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

 

O historii kostela více zde: http://www.farnostsalvator.cz/historie-farnosti

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube