07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ratměřice, kostel sv. Havla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
• Výklad o historii kostela, jeho uspořádání a vybavení • Informace o jednotlivých obrazech a sochách • Čtení z kroniky farnosti • Seznámení s fungováním varhan
18:30 - 20:30
Liturgické informace
Obřady, struktura mše, misál, liturgické pomůcky, liturgický rok, liturgické barvy, modlitby – P. St. Zápotocký.
20:00 - 20:30
Doprovodný program
Ochutnávka mešních vín. Zvonění na zvony.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-votice.cz

GPS: 49°38'37.698"N, 14°45'22.385"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Malotínová

Vzácná stavba původně románského kostela z 1. čtvrtiny 13. století. Ve 2. polovině 14. století k ní byl připojen presbytář. Roku 1865 byla přistavěna sakristie a proti ní oratoř, čímž dostal kostel půdorys kříže. Na jižní straně gotický portál. Věž má portál novogotický. Před kostelem stojí rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.

 

Více se dočtete na webových stránkách obce, zevrubný popis a historie jsou k mání tady.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube