10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Krupá, kostel sv. Václava, hřbitov

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 22:00
Prohlídka kostela (další případný program na webu či facebooku farnosti)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Informace o kostele

WWW: http://www.dekanstvimh.cz

GPS: 50°32'45.548"N, 14°52'6.451"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel MAch

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 04.05.2022)

Ne
15:00 celý rok, 1x za měsíc, 4. v měsíci, jen v období květen - říjen

Historicky doložené počátku kostela sv. Václava v Dolní Krupé sahají až do století třináctého. Roku 1767 pak Dolní Krupá opět po staletích mohla přivítat svého sídelního faráře, pro nějž byla roku 1785 vystavěna pozoruhodná, dodnes dochovaná budova patrové roubené fary. Kostel byl v této době barokně upraven a rozšířen do dnešní podoby jednolodní obdélné stavby s obdélným presbytářem a přístavbou sakristie s oratoří. Z 18. století pochází i vnitřní zařízení, které bylo v 19. století dále modernizováno a na sklonku století 20. utrpělo velké ztráty četnými vloupáními.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube