07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:30
Ochutnávka svatojakubské poutní cesty - I cesta může být cíl
3. ročník symbolické procházky po Cestě svatého Jakuba. Pouť směrem Santiago de Compostela zahájíme v 18.00 hodin v kostele v Ledcích. Cestu přes Krkavec zakončíme v chotíkovském kostele do začátku koncertu ve 20.00 hodin.
19:00 - 22:00
Kostel otevřen pro zájemce o prohlídku, setkání a rozhovor
20:00 - 21:00
Koncert pěveckého sboru NA- HLAS

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Chotíkova se dostanete autobusem nebo autem (první odbočka ze silnice směrem na Karlovy Vary) nebo pěšky z Plzně Košutky ze stanice městské hromadné dopravy Krašovská (dále po značené cestě) nebo od Globusu po silnici.

Kostel Povýšení svatého Kříže v Chotíkově
První zmínka o kostele je z r. 1352. Mohl stát již mnoho let před tímto datem a možná jej při svém poplužním dvoře dali postavit vladykové z Chotíkova. Již tento kostel byl zasvěcen „Povýšení svatého Kříže“. V roce 1650 se píše, že kostel byl velmi pěkný, ale kolem roku 1660 vyhořel a nyní je ve zříceninách. Nemá okna ani dveře a uvnitř je hromada kamení. Další zprávu sepsal malesický farář Jan Hana r. 1700. Mše sv. byla tehdy sloužena každou 3. neděli. Postupem času kostel opět chátral a r. l828 byl zavřen a rozbořen. Na jeho místě byl r. 1834 vystavěn nový kostel, který byl vysvěcen 20.září 1835. Je to jednolodní budova s věží na západní straně. Na hlavním oltáři v novém rámci z r. 1873 visí obraz Krista na kříži, malovaný na plátně, připisovaný Karlu Škrétovi – byl prý sem darován z některého zrušeného pražského kláštera. V r. 1908 byly ve věži kostela zavěšeny dva zvony, jeden výšky 0,7 m a průměru 0,71 m z roku 1662 a druhý z roku 1851. Nyní je ve věži pouze jeden zvon. Kolem kostela se rozkládal hřbitov. Později byl hřbitov zrušen a místní občané byli pochováváni v Malesicích. V r. 1903 na žádost obce byla postavena samostatná fara, ale až v roce l913 byla obsazena chotíkovským farářem. V téže době byl v Chotíkově zřízen nový hřbitov nákladem 1200 korun. Mezi starousedlíky se traduje, že prostor kostela a dvora (dříve panského sídla) byl spojen podzemní chodbou s hradem Kyjovem a s malesickým zámkem. V obci bylo výrazné zastoupení německého obyvatelstva (v r. l915 73 %) a byla součástí Sudet. V letech 1945-1947 bylo odsunuto asi 600 Němců a z vnitrozemí se přistěhoval přibližně stejný počet Čechů. V r. 1850 zde žilo 536 obyvatel a dnes zde žije asi 1000 obyvatel.
Pravidelné mše svaté v tomto kostele jsou v neděli v 7.30 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube