02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Chržín, kostel sv. Klimenta, hřbitov

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Jednolodní orientovaná stavba (s ohr. zdí s branami a náhrobky) na obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v ose. Pův. středověký kostel (dochováno kněžiště) byl barokně v letech 1691 a 1756 rozšířen; 1781 přistavěna věž. 

Areál kostela sv. Klimenta se rozkládá na návrší nad obcí. Sestává z vlastního kostela, pozemku hřbitova, z ohradní zdi s dvěma branami a dvou klasicistních náhrobků – náhrobku A. Strnada při jižní stěně presbytáře a náhrobku neznámého zemřelého (pylon s mramorovou deskou) při východní stěně presbytáře. V JZ rohu hřbitova se nachází zděná márnice, východně od ní pak litinový kříž na kamenném podstavci.

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chržín • Koncert ZUŠ Kralupy
NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chržín • Koncert ZUŠ Kralupy
Chržín, kostel sv. Klimenta, hřbitov

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube