07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Trutnov-Vnitřní Město, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 18:00
Program pro děti
interaktivní program pro děti; komentovaná prohlídka kostela pro děti od 5 do 10 let
18:00 - 18:30
Mše svatá
možnost účasti na mši svaté v kapli
18:00 - 18:45
Prohlídka kostela
individuální prohlídka kostela
18:45 - 19:00
Duchovní zamyšlení
19:00 - 20:00
Ať píseň naplní chrám
koncert pěveckého sboru Chorea Corcontica.
20:00 - 21:30
Prohlídka kostela s průvodcem
komentovaná prohlídka kostela s průvodcem
21:30 - 22:30
Zpívaná modlitba kompletáře
Vystoupení sboru Krkonošské Collegium Musicum
22:30 - 22:30
Závěr
ztišení, společná modlitba, požehnání

Informace o kostele

WWW: http://www.farnosttrutnov.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 50°33'41.92"N, 15°54'49.16"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Nesvadba

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.04.2024)

Ne
9:00 celý rok, každý týden, mše sv, 2. neděle v měsíci mše sv. pro děti s rytmickým doprovodem
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
8:30 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, od 17:30 výstav NSO
So
8:30 celý rok, každý týden, bohoslužba slova s ranními chválami

Výstavba bývalého trutnovského farního kostela spadá do doby vzniku města. Listina papeže Martina IV. z roku 1283 potvrzuje jeho zasvěcení P.Marii. 24.září roku 1745 v době II.slezské války gotický kostel vyhořel při totálnímu požáru města tak, že se nedal již obnovit. Současný kostel Narození Panny Marie, podle plánu stavitele Leopolda Nidereckera, byl budován v letech 1756 - 1782. Stavbu na bezmála třicet let prodlužily časté válečné pohraniční boje a požáry města. Míry kostela: délka 39 m, šířka 25 m, výška lodě 24 m. Věž je vysoká 63 m s 253 schody. Poslední celková obnova byla dokončena v roce 1994. Většina interiéru pochází z řezbářských hutí přelomu 18. a 19.století kde převažují prvky rokoka. Hlavní oltář byl dokončen r. 1784 a je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela. Obraz je od Jana Quirinia Jahna z r.1784 a představuje narození Panny Marie. Uprostřed hlavního oltáře je velká socha Panny Marie Pomocnice křesťanů. Ostatní sochy na hlavním oltáři od leva: Svatý Ambrož Milánský, Svatý Petr, Svatý Řehoř Veliký, Svatý Jeroným, Svatý Pavel, Svatý Augustin. V kapli sv. Terezie z Lisieux nepůvodní křtitelnice se sousoším Křtu Páně. Postranní oltáře byly vyhotoveny krátce po dokončení hlavního oltáře. Obrazy na nich jsou díla z 18 - 20 století. Zasvěcení oltářů: po obvodu od prava - Srdci Páně, sv. Janu, Růžencový oltář, sv. Josefu, sv. Anně, sv. Floriánu, sv. Františkovi z Assisi, proti vchodu obraz Smrt sv. Josefa, Matce Boží bolestné, Srdci Panny Marie. Malovaná okna jsou z let 1894 - 1896. V roce 1994 byla zrestaurovaná a některá zcela obnovena. Kazatelna byla postavena roku 1785 ve stylu pozdního rokoka a patrně ji zhotovil Antonín Rauch. Křížová cesta je tvořena z kopií obrazů podle Josefa Führicha a pořídili je dělníci z Faltisovy textilky. Varhany tvoří dvě mohutné barokní skříně. Ve skříních stojí od r.1910 třímanuálový nástroj s pedálem, který zhotovila varhanářská dílna Jindřicha Schiffenera. Varhany původně mívaly 3 000 píšťal. Při poslední generální opravě v letech 1994 - 1996 bylo dosazeno přes 300 ks nových cínových píšťal. Jejich výrobu provedl pan Kubát z Kaňku u Kutné Hory. Nástroj má 40 znějících rejstříků. Zvonové renesance se kostel dočkal 30.srpna 1991 úsilím kněze Václava Pavliše. Nové zvony nesou označení Maria o váze 850 kg, Václav 320 kg, Ludmila 220 kg a Josef 65 kg. Opraven byl i starý zvon Vojtěch - Adalbert.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube