07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Libkovice pod Řípem, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

GPS: 50°23'29.896"N, 14°20'26.468"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dagmar Schořová

Historie kostela je úzce spjatá s historií sboru. První evangelický sbor v nejbližším okolí Libkovic pod Řípem byl založen brzy po vydání tolerančního patentu. Nejdřív se utvořil samostatný sbor v Ledčicích, kde ale chyběla odpovídající modlitebna, a tak bylo sídlo sboru přesunuto do Krabčic.

 

Ve třicátých letech devatenáctého století došlo k rozdělení podle reformačních tradic na augsburský (luterská tradice) a helvetský (kalvínská tradice) sbor. Augsburský sbor neměl dostatečné prostory pro konání pobožnosti, odstěhoval se farář Václav Beneš do sousedních Libkovic, kde se většina členů sboru hlásila k augsburskému vyznání. Tam se snažil o vybudování modlitebny, která dosud nestála.

 

Se stavbou kostela se začalo v roce 1852, vysvěcen byl 4. listopadu 1855 a v tomto období byla postavena i fara a hřbitov. Byl to první evangelický kostel s věží a zvony v Čechách. Stavba skončila již šest let před tím, než Protestantský zákon z 8. dubna 1861 povolil věže a zvony pro nekatolické kostely.

 

Jedná se o zděnou omítnutou stavbu na obdélném půdoryse s užší apsidou a hranolovou věží ve vstupním průčelí. V každé stěně věže je půlkruhově zakončené okno s dřevěnými žaluziemi, stěnu lemuje lisénový rámec. Lisénami, tedy dřevěnými vyřezávanými dekorativními pásy, je členěna fasáda vstupního průčelí i lodi kostela, profilovaná korunová římsa, boční průčelí a plášť apsidy. Nad hlavním vstupem do kostela je na fasádě reliéf kalicha, průčelí dále člení tři půlkruhově zakončená okna a kulaté okénko nad oknem v ose stavby. Obě boční průčelí jsou řešena stejně, vždy se třemi půlkruhově zakončenými okny. V ose závěru kostela vedou do presbytáře dveře s nadsvětlíkem a nad nimi kulaté okénko. Sedlová střecha lodi, stejně jako střecha presbytáře, je kryta pálenou krytinou. Interiér je jednolodní s poměrně malou apsidou presbytáře. Nad hlavním vchodem vynesená dřevěná kruchta je přístupná točitým schodištěm. Kostel byl opravován v letech 1920 a 1968.

zdroj: http://www.ekumenickarada.cz/in/2771/prvni_evangelicky_kostel_s_vezi_a_zvony_v_cechach_slavi_160_let#.WP5VbmhSBhE

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube