07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Roudnice nad Labem, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/cceroudnice/

Adresa kostela: alej 17. listopadu

GPS: 50°25'21.270"N, 14°15'9.569"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radovan Rosický

Návaznost na dopravu:

Nejbližšší autobusová zástávka ke kostelu se jmenuje Purkyňovo náměstí. Odtud je kostel již vidět.

Evangelický sbor v Roudnici nad Labem existoval od roku 1897, nejprve jen jako kazatelská stanice krabčického sboru. První bohoslužby se konaly v sokolské tělocvičně. Roku 1898 byl založen zvláštní fond za účelem vybudování vlastního svatostánku. Evangelický kostel byl postaven v letech 1908 - 1909 podle projektu architekta Augustina Otto Kuhlmanna ze Charlottenburgu. Z finančních důvodů bylo upuštěno od plánované přístavby věže a fary, na  podporu finančních sbírek byly vytištěny barevné pohlednice budoucí stavby kostela (ještě s farou a věží). Na paměť Jana z Husi byl chrám pojmenován "Chrámem Betlémským". Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 10.10.1909. Následujícího roku byla zdejší kazatelská stanice přeměněna ve filiální sbor a roku 1920 byl sbor zcela osamostatněn. Věž se třemi zvony byla dodatečně přistavěna roku 1938 (arch. Kozák, zvony vyrobila firma Matoušek z Brna). Zvony byly zavěšeny 21.12.1938, věž se zvony byla slavnostně vysvěcena 14.4.1939. V průběhu 2. světové války byly dva zvony zrekvírovány; zůstal jen nejmenší. Od roku 1993 patří kostel mezi chráněné kulturní památky ČR. Roku 1998 prošel chrám částečnou rekonstrukcí (opravena střecha kostela). V posledních letech prošly generální opravou varhany, ozvučení obou sálů a sociálního zázemí. Díky církevnímu grantu byla také zrekultivována kostelní zahrada,a postaven nový altán. Roudnický evangelický sbor pořádá kromě bohoslužeb i různé kulturní akce zaměřené prověřejnost, např. Noc kostelů, Den Otců, večery s hostem,večery písní a chval, koncerty aj. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube