02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Zvonění zvonu
18:00 - 19:00
Mše sv. (s rytmickým hudebním doprovodem v provedení farní scholy)
19:00 - 19:45
Šema Jisra'el (שמע ישראל) – Slyš, Izraeli…
Čtení z Bible se zpěvy z Taizé v provedení farní scholy.
19:45 - 20:15
I ticho tady promlouvá...
Prostor k osobnímu ztišení a meditaci, prokládaný živou či reprodukovanou hudbou, popř. čtením z Bible.
20:15 - 21:15
Tóny loutny a trocha petrovické historie.
Vyprávění osvědčené průvodkyně doc. D. Pickové (FF UK) o historii petrovického kostela i jeho okolí, ochucené dobovým hudebním doprovodem v podání brilantních loutnistů Luboše Malého a Vladimíra Váši.
21:45 - 22:15
Fresky světla
Bakalářská práce petrovické výtvarnice Anety Vyškovské "Jak se potkáme" je základem této unikátní prezentace, ve které autorka originálně propojuje fragmenty gotických fresek s projekcí vlastních fotografií.
22:15 - 22:45
I ticho tady promlouvá...
Prostor k osobnímu ztišení a meditaci, příp. prokládaný živou či reprodukovanou hudbou.
22:45 - 23:00
Požehnání (nejen) na dobrou noc

Celovečerní program:

Džbán milosrdenství
Vložte Vaše úmysly a potřeby do našich modliteb.
Možnost zapálení svíčky za své blízké
(FC) V průběhu večera bude k dispozici kněz pro osobní rozhovory, modlitbu nebo svátost smíření.
Možnost k individuálnímu rozhovoru s knězem na faře.

Informace o kostele

WWW: http://farnost.petrovice.org

Adresa kostela: Edisonova

GPS: 50°2'1.838"N, 14°33'19.066"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiřina Němcová

Návaznost na dopravu:

bus 240, 154 (oba od metra C - Háje; od metra B Černý most, 240 - nádraží Běchovice) - zastávka Morseova (dál 200 m pěšky)                      

bus 125, 175, 183, 226, 227 - zastávka Jakobiho (dál 400 m pěšky)

 125 (z metro A - Skalka, metro C - Háje), 183 (metro C - Háje, nádraží Horní Měcholupy, nádraží Libeň, metro B - Vysočanská), 226, 227 (metro C - Háje, Uhříněves), 

 Kostel sv. Jakuba Staršího je nejstarší dochovanou stavbou Petrovic.

Tento půvabný raně gotický kostelík z druhé poloviny 13. stol. byl v roce 1910 péčí hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy citlivě regotizován do dnešní podoby.

Díky tomu se může pochlubit také krásnými, částečně dochovanými středověkými freskami, původním gotickým sanktuáriem a zachovalým ostěním zazděného portálu z téže doby. Jako farní kostel slouží pražským obcím Petrovice a Horní Měcholupy.

Několik inspirujících momentek, jak také vypadá Noc kostelů v našem kostele najdete např. v tomto sestřihu České televize .

Petrovickou Noc kostelů významně podporuje i ÚMČ Praha-Petrovice a paní starostka se opět laskavě ujala záštity nad touto akcí. Její zdravici najdete zde.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube