07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Smolnice, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:00
Rozeznění zvonu Bartoloměj ve věži kostela
18:00 - 21:00
Po celý večer možnost získání poutnického razítka Noci kostelů
18:05 - 19:30
Koncert sboru Consortium Camerale Slanense
Koncert duchovní hudby v podání ženského pěveckého sboru Consortium Camerale Slanense pod vedením Mgr. Aleny Šandové.
19:30 - 20:30
Volná prohlídka kostela
20:30 - 21:00
Modlitba růžence
Možnost připojit se či naslouchat společné modlitbě růžence věnované za rodiny, vlast a mír ve světě.

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube