07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:45
Pohádka pro děti
Madremonte v podání Mikro-teatro
16:00 - 21:00
Dobročinné palačinky
Prodej palačinek u nás opět na programu, výtěžek z prodeje opět určen na podporu činnosti Diakonie ČCE v Brně .
17:00 - 17:45
Smetana pro děti
poslechový pořad
17:55 - 18:00
Zvonění na zvonky a zvonečky
na zahájení Noci kostelů
18:00 - 18:20
Zahájení Noci kostelů a modlitba za Ukrajinu s ukrajinsko-ruským centrem "Ekklesia"
18:20 - 19:00
Zpívá Vachův sbor moravských učitelek k Roku české hudby
pěvecký sbor pod vedením dirigenta Patrika Buchty
18:30 - 20:00
Chillout zóna
Prostor k modlitbě, rozhovoru s farářem nebo členy společenství
19:15 - 19:45
Jak opravit thonetky
komentovaná ukázka z dílny Tomáše Horkého a Zuzany Kudličkové
19:45 - 20:15
Pojďte nahlédnout do brněnské Diakonie
vernisáž a prohlídka výstavy "Očima klientů Diakonie" minifilm o brněnské Diakonii
20:30 - 21:15
Besední dům v Brně - evangelíci v zákulisí i na balkóně
několik poznámek k Roku české hudby z úst PhDr. Petra Peňáze
21:30 - 22:00
Ztišení pod varhanami
Ve svých vstupech se postupně představí varhaníci Blahoslavova domu: Jan Pikna, Blahoslav Ryšavý a Martina Šebestová.
22:00 - 22:30
Jak opravit thonetky - pokračování v práci
komentovaná ukázka z dílny Tomáše Horkého a Zuzany Kudličkové
22:45 - 23:00
Slovo na závěr
Čtení z bible, zamyšlení a modlitba na závěr dne

Celovečerní program:

Jak opravit thonetky
přístup do dílny
Výstava "Očima klientů Diakonie"
výstava fotografií
Píseň ve společenství sboru
výstavka zpěvníků a kancionálů od minulosti do současnosti

Informace o kostele

WWW: http://www.blahoslavak.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jarmila Řezníčková

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1, 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).  

Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby. Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží, se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoliv přídavných ozdobných prvků. R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube