10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 17:00
Tvoření a hraní pro děti
16:00 - 20:00
Dobročinné palačinky
Tradiční zpestření programu v Blahoslavově domě, výtěžek věnujeme na podporu činnosti Diakonie ČCE v Brně.
17:00 - 17:50
Pohádka pro děti
Erreka Mari v podání Mikro-teatro
17:55 - 18:00
Zvonění na zvonky a zvonečky
na zahájení Noci kostelů
18:00 - 18:30
Zahájení a modlitba za Ukrajinu s ukrajinsko-ruským centrem "Ekklesia"
18:30 - 18:50
Blahoslavův dům – stavební plány z archivů
představí Mgr. Marta Procházková
18:30 - 00:00
Chillout zóna
Prostor k modlitbě, rozhovoru s farářem nebo členy společenství
19:00 - 19:30
Koncert kapely Ležíš
19:30 - 19:50
Blahoslavův dům – stavební plány z archivů
představí Mgr. Marta Procházková
20:00 - 20:30
Diskuze o mrakodrapu v sousedství
vede Ing. Gabriela Stögerová (program na zahradě)
20:30 - 21:00
Komenský a Rembrandt
přednáška PhDr. Petra Peňáze
21:00 - 21:30
Zpívání s Komenským
pěvecký sbor Godháj
21:30 - 22:00
Ztišení pod varhanami
Hraje Jan Pikna
22:00 - 22:15
„Co o nás možná nevíte"
Projekce představující život evangelického sboru v Blahoslavově domě
22:15 - 22:30
Slovo na závěr

Celovečerní program:

Výstava Komenského timeline
stručná výstava s důležitými událostmi z Komenského života
Výstava knih J.A. Komenského

Informace o kostele

WWW: http://www.blahoslavak.cz

Adresa kostela: Lidická 79

GPS: 49°12'26.048"N, 16°36'15.987"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jarmila Řezníčková

Návaznost na dopravu:

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Pionýrská. Přijedete-li tramvají (linka 1, 6) od centra města, nachází se modlitebna hned vedle zastávky po levé straně (Lidická 79).  

Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě v Brně byla vybudována r. 1924 jako shromažďovací a bohoslužebný prostor pro zamýšlené evangelické středisko v tehdejším zemském hlavním městě. Od té doby nepřetržitě slouží (především) pro evangelické nedělní a sváteční bohoslužby. Záměr uspořádat prostor tak, aby soustřeďoval účastníky bohoslužeb k jejich základnímu ději – zvěstování Božího slova a oslavě Boží, se výrazně projevil umístěním kazatelny a stolu Páně do středu průčelí a oproštěním vzhledu celku od jakýchkoliv přídavných ozdobných prvků. R. 1975 získala modlitebna nový vzhled uplatněním kombinací barev pro stěny a strop a instalací nových osvětlovacích těles zavěšených pod stropem a umístěných na stěnách. R. 1992 byla v Blahoslavově domě dokončena stavba nových varhan, které nahradily starší nevyhovující nástroj a svým prospektem přívětivě doplnily vzhled čelní stěny bohoslužebného prostoru.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube