10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 - 17:45
Zahájení Noci kostelů vyzváněním na zvony
18:00 - 18:45
Mše svatá za obyvatele našeho města
19:00 - 20:00
Neslýchaná a nevídaná na obloze kometa
Přednáška Tomáše Pavlíka.
19:00 - 22:00
Přimlouváme se za vás u Boha
Možnost napsat vzkaz Bohu a zapálit svíci jako prosbu za sebe, své blízké, za to, co máte na srdci. Po celou dobu možnost rozhovoru s knězem.
20:00 - 21:00
Žalmy – modlitba darovaná Bohem
Co všechno mohu v modlitbě svěřit Bohu? Jak to mám udělat? O spojení života a modlitby v žalmech s P. Janem Šlégrem.
21:00 - 22:00
Hudba ať zní
Varhany chrudimského kostela s Tomášem Židkem.
22:00 - 00:00
Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme
Večerní modlitba a požehnání městu Chrudim.

Kostel je na těchto trasách:

Chrám pod širým nebem - Noc kostelů na kole z Chrudimi
Číslo 7 v Bibli a sedm zastávek cykloputování. Zveme Vás na novinku v našem programu Noci kostel…

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-chrudim.cz

Adresa kostela: Resselovo náměstí

GPS: 49°57'3.707"N, 15°47'44.842"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Šlégr

Již z dálky vítá všechny, kdo přijíždějí do Chrudimi, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850-1880, kdy chrudimský architekt František Schmoranz provedl novogotickou úpravu. Tato přestavba se dotkla zejména západního průčelí i obou věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube