07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:15 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 17:45
Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 20:00
Anežka Přemyslovna a Chrudim
přednáška RNDr. Tomáše Pavlíka
20:00 - 21:00
Česká varhanní hudba
varhanní skladby a prohlídka hudebního kůru s MgA. Tomášem Židkem, Ph.D.
21:00 - 21:15
Večerní modlitba a požehnání našemu městu
s farářem P. ThLic. Janem Šlégrem, SL.D. Možnost rozhovoru s knězem po celý večer.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-chrudim.cz

Adresa kostela: Resselovo náměstí

GPS: 49°57'3.707"N, 15°47'44.842"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Šlégr

Již z dálky vítá všechny, kdo přijíždějí do Chrudimi, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850-1880, kdy chrudimský architekt František Schmoranz provedl novogotickou úpravu. Tato přestavba se dotkla zejména západního průčelí i obou věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube