07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hovorčovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

13:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
13:00 - 16:00
Komentované prohlídky kostela se spolkem MROŠ
17:00 - 17:10
Slovo starosty Hovorčovic
17:10 - 18:15
Vystoupení žáků, lektorů a hostů Umělecké akademie Hovorčovice
Pásmo hudby a poezie žáků, lektorů a hostů Umělecké akademie Hovorčovice.
18:20 - 19:00
Sólo mají varhany – povídání o nástroji a koncert mistra O. Scholtze
Na varhany hraje mistr Ondřej Scholtz.
19:00 - 20:00
Individuální prohlídky
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je maličký a prostý, ale o to dává větší prostor přicházejícím.
20:00 - 20:45
Promítání a povídání o putování po izraeli
Svatá země, rodiště i hrob Ježíše Krista, země dnes zmítaná válkou, ostatně tak jako v minulosti již mnohokrát, byla před nedávnem navštívena místní farní rodinou, která se s námi podělí o svoje zážitky z této cesty.
21:00 - 21:20
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Venkovní doprovodný program
Organizují skauti z oddílu Pátý oceán.
Výstava "VŠE ŽIVÉ SRDCE MÁ" – z výtvarné dílny ZŠ Hovorčovice

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: Revoluční

GPS: 50°10'45.150"N, 14°31'7.870"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Lukavský

Návaznost na dopravu:

Bus: Praha Letňany - Neratovice, linka č. 351, výstupní zastávka Hovorčovice U kostela,

Vlak: Praha hl.n. - Mělník, výstupní zastávka Hovorčovice,

Auto: možnost parkovat pod kostelem, nebo vedle OÚ

Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele spadající tehdy pod Staroboleslavskou kapitulu, byla původně prostá stavba z posledního románského období, tedy ze13. století, což stále dosvědčuje zachovalý presbytář.

Kostel stojí na návrší nad starou návsí a již od jeho založení býval obklopen hřbitovem, jehož zeď se i se dvěma prostými kaplemi dodnes zachovala. (Hřbitov za třicetileté války zpustl a znovu byl obnoven až roku 1738.)

Kostel byl podle záznamů v roce 1392 přestavěn v gotický. V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího  majitele F. A. Nostice provedena další oprava.

Z tohoto období pochází iluzivní malba barokního oltáře z 2. poloviny 18. století, umístěný rokokový oltářní obraz "Křtu Páně" je patrně dílem Josefa Kramolína (*1730 - +1801).

V jihozápadním rohu lodi stojí hranolovitá věž. Průčelí kostela je hladké, pouze ve věži prolomené úzkým oknem. Loď i sakristie jsou plochostropé, presbytář je sklenut křížovou klenbou s žebry klínového profilu. Ve zvonici byly v časech největší slávy dva zvony, z nichž se do dneška vlivem rekvizic dochoval pouze jediný.

Rovněž další mobiliář podlehl věku a škůdcům - např. dřevěná, zdobená, barokní kazatelna, na které byl reliéf Mojžíše s deskami zákona v rukou, v pozadí pak stany israelských a sloup se zlatým teletem.

Co nás však těší dodnes, jsou na kůru funkční a pravidelně používané varhany, které doprovázejí náš zpěv při každé bohoslužbě.

Mše svatá je sloužena každou první a třetí neděli v měsíci od 10:00, poutní slavnost ke cti patrona kostela sv. Jana Křtitele je sloužena nejbližší neděli k jeho svátku (24.6.).

Zajímavost: ve znaku obce je použit symbol misky s vodou - tedy tentýž symbol patrona hovorčovického kostela svatého Jana Křtitele a hvězda, která znamená narození.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube