07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Veliká Ves, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 21:00
Kostel sv. Vavřince
Prohlídka kostela a zvonice.

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

GPS: 50°14'34.659"N, 14°27'19.054"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radek Frohlich

Návaznost na dopravu:

Bus: Praha Kobylisy přes Odolenu Vodu a Korycany linka č. 373; Neratovice, Žel.st. linka 479, 658

Auto: možnost parkovat pod kostelem

Kostel sv. Vavřince ve Veliké Vsi

Velkoveský kostel sv. Vavřince se štíhlou vysokou věží byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 13. století v pozdně románském slohu – údajně jej na vlastní náklady roku 1261 vystavěl děkan Pražské kapituly Vít. Někteří badatelé se však domnívají, že kostel byl vystavěn až kolem roku 1340. Ve 14. století nicméně kostel prošel první větší úpravou – zejména vzhledem k dostavbě presbytáře – a získal gotický charakter. Kostel i celý areál procházely postupně dalšími úpravami ve smyslu dobových stylů – renesance a baroka. Roku 1881 byla zahájena jeho regotizace (puristická rekonstrukce), která silně ovlivnila vnější vzhled této jednolodní stavby. 

Poslední stavební úpravy proběhly na začátku 20. století.

Kostel se skládá z předsíně, jedné lodi, západní věže, kněžiště a sakristie. Presbytář i loď kostela jsou sklenuty žebrovými křížovými klenbami na konzolách s dekorem. Mezi opěrnými pilíři jsou umístěna štíhlá lomená okna s kružbami, přičemž v obou zdech lodě jsou kompletně zazděná půlkruhová románská okna.

Oltář se skládá z dolní části – původní gotické kamenné mensy a z horní části – dřevěného barokního hlavního oltáře z konce 17. století. Na oltářním obraze je zobrazeno umučení sv. Vavřince. V lodi jsou umístěny dva menší boční oltáříky. Součástí interiéru je dále rokoková kazatelna. V zadní části lodi je umístěna kruchta s varhany.

Okolo kostela se nacházel hřbitov, z něhož se dochovalo několik hrobů a část hřbitovní zdi. Jako vstup do areálu bývalého hřbitova slouží přízemí zvonice, která je součástí hřbitovní zdi. Tato masivní stavba (dokončená pravděpodobně roku 1582 – dle letopočtu nad vchodovou římsou) byla postavena v renesančním slohu a později upravena barokně a novogoticky. Je to nízká, rozložitá věž se sedlovou střechou a klenutým vchodem.

 

Kostel sv. Vavřince byl původně kostelem farním. Od roku 1356 zde byla fara, která ale zanikla během husitských válek. Poté kostel spadal pod faru v Obříství. Roku 1793 byl přifařen k Odoleně Vodě, pod jejíž správu spadá dodnes.

Bohoslužby ve zdejším kostele jsou konány pravidelně 2. a 4. neděli v měsíci v 7:15. Poutní slavnost ke cti patrona kostela sv. Vavřince je sloužena nejbližší neděli po jeho svátku (10. 8.). Součastným duchovní správcem kostela je P. Mgr. Kamil Vrzal.

                                                                                            

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube