07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

WWW: http://farnostodolenavoda.cz

Adresa kostela: nám. M. J. Husa

GPS: 50°10'5.300"N, 14°27'11.652"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Soukupová

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava Regionální autobusové linky, autobusy č. 370371372373 a 374 Pražské integrované dopravy. Nástupní stanice Praha, Kobylisy, výstupní stanice Zdiby U parku. Odtud podchodem pod Pražskou ulicí a pak, asi 100 m souběžně s ní k přechodu přes ulici Průběžnou. Po přechodu průběžné po chodníku ulicíc Pražskou, kolem nám. M.J.Husa a na konci náměstí po přechodu přes Pražskou ulici do ulice J. Kámena ke kostelu. Celková délka trasy od zastávky je cca 450 m. Osobní doprava Dálnice D8, sjezd na exitu 1 (Zdiby) na silnici II. třídy č. 608 („stará Teplická“), z ní odbočit na úrovni kostela vlevo do ulice J. Kámena, kde lze zaparkovat.

Osobní doprava Silnice č.608 Při cestě od Prahy odbočit za přechodem pro chodce vpravo do ulice J.Kámena, při cestě od Klíčan je to stejné, jako při cestě z dálnice D8. Při cestě od Klecan odbočit vlevo na silnici č.608 a hned nato vpravo do ulice J.Kámena. Parkování v okolí kostela je ale kapacitně omezené.

Kostel Povýšení sv. Kříže je poprvé připomínán v roce 1384 jako kostel farní.

V roce 1734 nechal kostel, do té doby gotický, přestavět majitel zdibského panství, Jan del Curto z Mohrenbachu, v barokním slohu. Současně nechal vybudovat na místě vrchnostenského dvora, jižně od kostela, pozdně barokní zámek.

V kostele se nacházejí alianční znaky rodu Curto a jeho manželky, dále náhrobní kámen Přemysla Radeckého z Radče a na Přemyšlení a jeho manželky.

  V roce 1891 byl kostel důkladně opraven. Podle návrhu architekta Vejrycha byly zhotoveny 3 oltáře. Z původního oltáře byl zachován pouze obraz představující „Povýšení sv. Kříže“, jehož autorem je Antonín Lhota. Sochy sv. Heleny a Konstantina Velikého jsou dílem prof. Maudra. Na stropě je malba od Vojtěcha Bartoňka - andělé v oblacích, v rozích pak čtyři evangelisté. Na bočních oltářích jsou obrazy sv. Václava, sv. Ludmily, Pána Ježíše a Panny Marie od Vojtěcha Bartoňka.

  Kostel nyní náleží do farnosti Odolena Voda se sídlem tamtéž. Mše sv. se zde koná každou první neděli v měsíci od 14:00 hod., a také na pondělí velikonoční a o Vánocích na sv. Štěpána. Dále se zde konají besídky žáků základní školy, vánoční koncerty a výstavy Betlémů. Kostel vlastní unikátní příbramský Betlém, který je zde o Vánocích vystaven.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube