07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Hbity, kostel sv. Jana Křtitele na poušti

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Úvodní slovo
18:10 - 19:00
Koncert
Kateřina Falcová Chrenková - zpěv, Barbora Gudasová - zpěv, Zdeněk Urbanovský - klavír
19:00 - 19:30
Individuální prohlídka kostela a varhan

Informace o kostele

GPS: 49°39'24.050"N, 14°10'10.845"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václava Molcová

 

 

 

Kostel zasvěcený svatému Janu Křiteli patří k dominantě obce při pohledu ze všech světových stran a dává jí její charakter. Od roku 1998 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V obci představoval kostel vždy nejvýznamnější památku. O prvním kostelíku jsou zmínky již z doby kolem roku 1368 a po husitském zpustošení byl obnoven v roce 1597. Jeho původní podoba se nezachovala, neboť pro svoji nedostatečnost v šedesátých letech 19. století zbourán a začala výstavba kostela nového, a to podle projektu významného českého architekta Josefa Mockera, který se významnou měrou podílel na dostavbě pražského chrámu sv. Víta.

Kostel byl vysvěcen 24. dubna 1875 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Zavítal sem i první prezident českého státu T. G. Masaryk, arcibiskup Dr. Josef Beran a kardinál František Tomášek.

V padesátých letech a v období socializace vesnice nebyl prakticky vůbec opravován a udržován. Při bouřce dne 26. ledna 1968 ( ! )  uhodil do hlavní věže kostela blesk a z 36 metrů vysoké věže uhoželo 6 metrů. Jen díky obětavému zásahu místních, okolních a příbramských hasičů se kostel podařilo zachránit před větší škodou. Věž byla ještě v letních měsících roku 1968 opravena, ale škody vznikly i na vnitřním vybavení (hodinách, varhanech atd.), střešní krytině a dřevěných stropech. Hlavní opravy bylo možné zahájit až v roce 1992/93, kdy byla provedena za přispění obce oprava větší části střechy a malé věže. K opravě hlavní věže a části stropů došlo v r. 1999.

V letech 2004 - 2005 byla pořízena nová fasáda kostela.  V letech 2010 - 2015 došlo postupně k rekonstrukci oken kostela. Obnovená vitrážová okna jen podtrhla krásu novorománské stavby. Ve výhledu je rekonstrukce střešní krytiny a malé věžičky nejlépe v duchu původní břidlicové střechy.

V roce 2014 proběhla generální rekonstrukce varhan v rámci projektu Varhany znějící.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube