07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Smolotely-Maková Hora, kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie Karmelské

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

auto: R4 (Praha-Strakonice), sjezd č. 45 směr Kamýk nad Vltavou - Jablonná, silnice III. třídy č. 118. Za Horními Hbity odbočit doprava na Smolotely.

POZOR! Z důvodu výstavby dálnice kolem Milína je cesta z Milína přes Luh a Pečičky uzavřena.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1718 až 1720 italským architektem Marcem Antoniem Canevallem na zakázku Jana Felixe Chanovského-Kraselovského z Dlouhé Vsi, majitele panství Smolotely. Má složitý půdorys a je postaven na kamenné terase, kterou původně ukončovala zeď zakončená pálenu krytinou. Hlavní prostor má tvar příčné elipsy o poloosách přibližně 10 a 7 metrů. K němu přiléhá na východní straně čtvercový presbytář o rozměrech přibližně 7x7 metrů s navazujícími sakristiemi na jihu a severu. Po obou stranách presbytáře jsou v patře umístěny oratoře. Na západní straně navazuje předsíň s kruchtou. V průčelí jsou dvě nakoso položené hranolové věže. Na hlavním oltáři je umístněna milostná soška Panny Marie Karmelské (Škapulířové) pravděpodobně z 1. poloviny 17. století. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube