07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Třebenice-Medvědice, kostel sv. Kateřiny

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.spolekmedvedice.cz

GPS: 50°31'1.401"N, 13°55'32.581"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mario Böhme

Dominantou medvědické návsi je kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, který pochází z poloviny 14. století a jeho gotická dispozice je patrná dodnes.

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352, v roce 1364 je připomínán farář Konrád a v roce 1369 je uvedeno, že kostel patří do třebenického děkanátu. Kostel byl stavebně nejvíce upraven po požárech na začátku 19. století. Hlavní barokní oltář pochází z 1. poloviny 18. století a byl sem přenesen z ženského kláštera v Chomutově. V roce 1892 se v kostele našly překrásné a výborně opracované náhrobky rytíře Václava Kaplíře ze Sulevic a jeho manželky Hedviky z Doupova, pocházející z let 1579 a 1580. Tyto náhrobky jsou dnes vezděny do zadní stěny presbytáře. Od druhé poloviny 20. století kostel značně zchátral kvůli jeho minimálnímu využití i nedostatku prostředků na údržbu.

Kostel je nyní v majetku Spolku za oživení medvědického kostela, který připravuje a organizuje aktivity směřující k popularizaci této památky, k jejímu oživení jako místa pro setkávání, poznávání něčeho hezkého a ke shánění pristředků na potřebné opravy a údržbu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube