07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Velemín, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:55 - 19:00
Slavnostní zvonění
19:05 - 20:00
Vyprávění pana Mgr. Antonína Kadlece, Ph.D.
představení kostela, vyprávění o sv. Martinovi
19:10 - 20:00
Hudební program
koncert Lovosického žesťového kvintetu, pěvecké vystoupení sboru ZŠ Velemín (Velemínské vločky), ZUŠ Lovosice

Informace o kostele

Na jihu obce Velemín u silnice při příjezdu od Lovosic stojí barokní kostel sv. Martina, který byl založen roku 1669 a jeho výstavba se uskutečnila v letech 1675 - 1680. Autorem návrhu je Antonio della Porta. V kryptě kostela, koncipovaného jako rodinná hrobka, byl roku 1686 pochován jeho stavebník Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, významný vojevůdce.

Z původní stavby se dochovala západní věž kostela. Prameny ji kladou do let 1697 - 1702. Původní kostel nahradila v letech 1735 - 1743 pozdně barokní novostavba, která svou střechou starší věž téměř převyšuje. V následujících desetiletích získal kostel bohaté vnitřní zařízení. Po roce 1945 však zchátral, v 60. letech 20. století byl obnoven plášť. U kostela se původně nacházel také hřbitov a u silnice před ním stála budova německé střední školy z 2. poloviny 19. století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube