02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie od K. I. Dietzenhofera je jedinečnou barokní stavbou v celém regionu!

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube