10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bakov nad Jizerou - Klokočka, kaple sv. Stapina

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 21:00
Prohlídka kaple (další případný program na webu či facebooku farnosti)
Při návštěvě kaple obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Informace o kostele

WWW: http://P. Pavel Mach

GPS: 50°30'24.882"N, 14°54'28.332"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 04.05.2022)

So
14:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, jen v období květen - říjen

Kaple byla postavená v letech 1724- 1730 na náklady hraběnky Marie Markéty Waldsteinové v sousedství starší dřevěné svatyňky, která byla zbořena roku 1811. Kaple byla postavena podle úmyslu jejího zesnulého chotě Františka Josefa Waldsteina, který se léčil vodou z místního pramene, jíž byly od té doby připisovány léčivé vlastnosti. Kaple byla roku 1730 zasvěcena sv. Stapinovi, pomocníku nemocných dnou.  Vysvěcena byla v den svátku sv. Prokopa, ve stejný den se konaly i poutě k ní, proto začala být označována i jako kaple sv. Prokopa. V současnosti se zde konají mariánské poutní bohoslužby vždy  na 1.sobotu v měsíci ve 14.00 od května do října.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube