07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bakov nad Jizerou - Klokočka, kaple sv. Stapina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://P. Pavel Mach

GPS: 50°30'24.882"N, 14°54'28.332"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Kaple byla postavená v letech 1724- 1730 na náklady hraběnky Marie Markéty Waldsteinové v sousedství starší dřevěné svatyňky, která byla zbořena roku 1811. Kaple byla postavena podle úmyslu jejího zesnulého chotě Františka Josefa Waldsteina, který se léčil vodou z místního pramene, jíž byly od té doby připisovány léčivé vlastnosti. Kaple byla roku 1730 zasvěcena sv. Stapinovi, pomocníku nemocných dnou.  Vysvěcena byla v den svátku sv. Prokopa, ve stejný den se konaly i poutě k ní, proto začala být označována i jako kaple sv. Prokopa. V současnosti se zde konají mariánské poutní bohoslužby vždy  na 1.sobotu v měsíci ve 14.00 od května do října.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube