07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Provodov, kostel Panny Marie Sněžné, Malenisko

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 18:00
Ať zvony zní
18:00 - 18:45
Mše svatá za doprovodu scholy
19:00 - 19:05
Slavností přivítání
P. Martin Mališka a starostové obcí Provodov a Březůvky
19:15 - 19:45
Libé tóny mladých muzikantů
20:00 - 20:20
Prohlídka kostela s průvodcem
Poutavý výklad o kostele Panny Marie Sněžné na Malenisku
20:30 - 21:00
Varhanní koncert Ludvíka Šuranského
21:15 - 21:30
Prohlídka kostela s průvodcem
Průvodce Jan Slovák o kostele Panny Marie Sněžné na Malenisku
21:45 - 22:00
Noční promítání
Historická provodovská pouť
22:00 - 22:15
Průvod při svíčkách na hřbitov
Zapalte svíčku za své blízké
22:15 - 22:30
Provodovská pověst a závěrečná modlitba na hřbitově
Četba pověsti od P. Františka Müllera

Celovečerní program:

Doprovodný program
Kreativní dílny pro děti, možnost opékání špekáčků - u fary, Komentovaná ochutnávka mešního vína - u venkovního oltáře

Informace o kostele

WWW: http://www.malenisko.cz

GPS: 49°9'1.326"N, 17°44'51.979"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Marek Prachař

Interiér kostela, památkově chráněný, má půvab v jednoduchosti a prostotě. Měří 19 metrů, jeho šířka je 9 metrů a výška 8 metrů. Hlavní oltář Panny Marie v závěru kněžiště s uctívaným poutním provodovským obrazem Panny Marie Kojící, námět v našich zemích ojedinělý, tvoří součást původního zařízení kostela z třetiny osmnáctého století. Na epištolní straně je rokoková kazatelna z šedesátých let osmnáctého století (přístupná ze sakristie). Nad vchodem do sakristie visí obraz Panny Marie Sněžné z roku 1845, zajímavá nalidovělá malba od Miasného z roku 1845. Křížová cesta je od Emila Brendla z roku 1947. Naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně z roku 1919, dále jsou zde sochy svatého Antonína Paduánského a svatého Františka z Assisi, sousoší svaté Anny s Pannou Marií a svaté Terezie od Dítěte Ježíše, v presbytáři sochy svatých Cyrila a Metoděje. Vzadu je umístěna dřevěná socha svatého Floriána a ve výklenku socha Panny Marie Lurdské. Sochu svaté Anny pod kůrem zhotovil František Charvát z Kutné Hory. Socha svaté Terezičky je z roku 1932 od Chrámového družstva v Pelhřimově. Vitráže v oknech zpodobňují svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého. V presbytáři je umístěn formálně zdařilý klasicistní krucifix z konce osmnáctého století, který byl původně umístěn na kruchtě. Varhany mají šest rejstříků. Nechal je postavit v roce 1911 Matěj Strmiska z Uherského Hradiště. Zvon na věži kostela je z roku 1734 (30 kg) s reliéfy svatého Josefa a svatého Václava byl zrekvírován a po válce přivezen z Prahy a je dokladem zvonařské práce z období nastupujícího empírového slohu. Další zvon ve věži (45 kg) s mariánským reliéfem je z roku 1803. V letech 1985 až 1988 proběhla generální oprava kostela, která spočívala mimo jiné v obnově fasády, střech, odvlhčení kostela, rekonstrukci schodiště. Rovněž interiér kostela byl upraven (elektroinstalace, výmalba, úprava liturgického prostoru).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube