02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Zahrádky, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Zvony
18:00 - 20:00
Prohlídka zvonice a hrobky Kouniců
18:15 - 18:30
Dechové trio (ZUŠ Česká Lípa)
Vystoupení dechového tria ze ZUŠ Česká Lípa
18:35 - 19:15
Přednáška o historii kostela sv. Barbory
Historie kostela sv. Barbory - výsledky práce studentů a akademiků Katedry historie UJEP v Ústí n. L. v projektu NAKI Hortus Montium Mediorum Přednáší PhDr. Kamil Podroužek Ph.D..
19:30 - 20:00
Občerstvení před kostelem sv. Barbory
Neformální setkání účastníků noci kostelů
19:30 - 21:00
Možnost ztišení v kostele

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

50°37'30.637"N, 14°31'47.066"E

Historie

Nejstarší zprávou o existenci fary v Mnichově je zachovalý rejstřík papežských desátků z roku 1352. Dnešní barokní stavba má renesanční původ, související se zachovalým letopočtem 1582 na zdi kolem areálu kostela, hřbitova a zvonice. Archeologický průzkum lokality provedený roku 1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. století a keramiku dosvědčující osídlení plošiny až z roku 1319. Je též známo, že pod kostelem se v letech 1584 až 1792 rozléval Mnichovský rybník. Část stavby kostela pochází z roku 1588, zbytek byl přestavěn.

Dnešní stav

Areál kostela je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou s číslem v rejstříku 45588/5-3406. Na parcelách 611, 612, 613 chráněné lokality je kostel, přilehlá zvonice, barokní schodiště, ohradní zeď, poškozené sochy svatého Judy Tadeáše a svatého Václava. Poblíž areálu je několik rekreačních stavení na místě zvaném Kostelní domky. Vzhled areálu značně poškodil kamenolom otevřený roku 1840. 

Areál hřbitova s kostelem a zvonicí

Vybavení kostela bylo z velké části po roce 1990 rozkradeno včetně původního obrazu svaté Barbory na oltáři. Zachovala se dřevěná kazatelna, rozměrná trojramenná kruchta, hlavní oltář

Ze Zahrádek, od vyhořelého zámku ke kostelu vede červeně vyznačená turistická cesta (mezinárodní trasa E10), z větší části po silnici ze Zahrádek do obce Borek.

V kostele jsou slouženy mše svaté vždy v neděli od 9.30 hodin.

Barbora u Zahrádek 2.jpg

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube