07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Opočno, kostel Narození Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://dekanstviopocno.cz/

Adresa kostela: Kupkovo náměstí

GPS: 50°16'3.740"N, 16°6'57.320"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Emil Hoffmann, CM

Klášterní kostel Narození Páně Kostel spolu s klášterem pro řád kapucínů postavil v r. 1676 - 78 italský stavitel Bernard Minelli. Založil jej Ludvík Colloredo z Walsee r. 1673. Vzácný čelní obraz znázorňuje betlémskou událost Narození Páně. V dolním pravém rohu obrazu je portrét zakladatele, jeho manželky a dcery. Zakladatel drží v ruce model kostela. Obětní stůl je z r. 1979. V přední části je ozdoben výjevy z utrpení Páně. Ambon - pulpit je zdoben obrazem sv. Františka Serafínského, jako představitele žitého evangelia. Výjevy na obětním stole i na ambonu jsou tepány ve měděné folii. Oltář i ambon navrhl a výjevy tepal P. Václav Hartman z Hronova. Na oltáři příčné kaple je vzácná barokní socha P. Marie. Ke kostelu byly přistavěny v 18. století ambity, v nichž je 14 obrazů křížové cesty z r. 1760 od slavného vídeňského malíře Jana Václava Bergla. Obrazy jsou zrestaurovány. V kostele se koná každoročně slavnost zvaná Porciunkule, vždy v neděli po 2. srpnu, respektive první srpnovou neděli. Je to pouť, která má velkou tradici a je hojně navštěvována ze širokého okolí. Váže se k původním obyvatelům přilehlého kláštera, řádovým bratřím sv. Františka, kapucínům. Jméno Porciunkule znamená podíleček - porce, malá porce. Tak nazval sv. František malý kostelík poblíže svého rodného Assisi. Kostelík zasvěcený P. Marii Andělské byl v době sv. Františka na spadnutí, světec jej opravil a slavil 2. srpna 1208 jeho posvěcení.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube